Slavnostní koncert k 25. výročí Smíšeného sboru Jitro 26. května 2023

Letošní rok 2023 pro náš Smíšený sbor Jitro znamená čtvrtstoletí existence! Proto jsme k 25. výročí založení sboru připravili výroční koncert. Ten se konal dne 26. května 2023 v přednáškovém sále krásné historické budovy Muzea východních Čech v Hradci Králové. Na koncert jsme pozvali všechny své bývalé sbormistry, a to „otce zakladatele“ profesora Jiřího Skopala a jeho syna Jiřího Skopala mladšího, který sbor vedl od založení (1998) až do roku 2013 a dále Jana Fajfra, který byl naším sbormistrem v letech 2013 až 2021. Dalšími vzácnými hosty byli zástupci našeho kraje a města. Všem bývalým sbormistrům jsme poděkovali přímo na pódiu a předali jim malou pozornost.

Byli jsme moc rádi, že se na koncert přišli podívat naši bývalí členové, resp. spíše členky, které s námi pobyly i po koncertě, abychom společně mohli zavzpomínat na staré dobré časy. K tomu nám přispěly vybrané fotografie z dávnější či nedávné historie sboru, které byly promítány na velké plátno nad pódiem i kroniky sboru mapující celou naši historii připravené k nahlédnutí na stolech v sále. K vřelé atmosféře koncertu přispěli nejen naši bývalí sbormistři a bývalé členky sboru, ale i další posluchači, sestávající hlavně z našich blízkých, ale nejen z těch. Přišla si nás poslechnout i naše známá servírka z restaurace, kam se chodíme po čtvrtečních zkouškách občerstvit.

V první půli koncertu jsme zpívali spíše duchovní hudbu jak starou, tak i současnou, a po přestávce to byla hudba současných autorů a úpravy lidových písní. Na začátku druhé půlky koncertu nás ženy velmi mile překvapila mužská část sboru, která si připravila jednu píseň pouze v mužské úpravě. Žádná z žen o této přípravě, kterou zorganizoval náš sbormistr Lukáš Mekiňa, nevěděla, takže jsme byly všechny velmi dojaté.

V rámci koncertu bylo připraveno i chutné pohoštění, které nám přišlo po dlouhém zpívání vhod. Po skončení koncertu se ženská část sboru převlékla do našich „historických“ variant krojů, aby byl výroční koncert zakončen jakousi improvizovanou módní přehlídkou.

Co dodat? Tento krásný podvečer a večer byl zážitkem, který si budeme všichni rádi připomínat i v budoucnu.

Je jedním ze zadních představitelů zástavské hudební scény. Svou kariéru započal u místních božích muk, kde vedl pobožnosti za účasti až několika lidí. V průběhu tohoto slibného začátku se zhostil takových projektů jako například nácviku písně Mária, Mária…. nebo provedení jednohlasých loretánských litanií v úpravě "ne-unisono". Dosud sice nezískal žádnou cenu na mezinárodních prestižních soutěžích, avšak osobitost jeho hudebního projevu i svědomitost, se kterou k nácviku skladeb přistupuje, napovídá, že v budoucnosti ani žádnou nezíská. Václav Metoděj Uhlíř je již ve svém nezralém věku velkou nadějí zástavského hudebního života a jeho úspěchy již nyní přesahují hranice této osady.

Zástava = osada na pomezí katastrálních území Bohumilče a Újezdu u Sezemic, čítající 19 domů a 38 obyvatel. Osada leží při jižní hranici královéhradeckého kraje a je obklopena lesy a bažinami.