Smíšený sbor JITRO je kamarádská parta zhruba 30 zpěváků, které spojuje radost ze sborové práce. Sídlem sboru je Hradec Králové, zkouší se jedenkrát týdně a dvakrát za rok sbor pořádá víkendové soustředění.

Stručně od založení do současnosti

Smíšený sbor JITRO vznikl jako absolventský sbor Královéhradeckého dětského sboru Jitro v roce 1997, souběžně jej vedli prof. Jiří Skopal a jeho syn Jiří Skopal ml. Sbor zahájil činnost jako čistě ženské uskupení, které bylo o rok později rozšířeno o mužskou složku. V letech 2013-2021 byl sbormistrem Jan Fajfr, pak až do roku 2023 jím byl Lukáš Mekiňa. Od října 2023 do ledna 2024 u našeho sboru hostoval pan Jakub Martinec a v současné době vede sbor Václav Metoděj Uhlíř.

Koncertujeme nejen v našem městě a kraji, ale i na jiných místech v republice i v zahraničí. Téměř po celou dobu existence sboru se účastníme mezinárodních hudebních festivalů. Jmenujme např. Pražské jaro, Smetanovu Litomyšl, přehlídku v italském Leccu. Koncertovali jsme na mezinárodním hudebním festivalu v Letohradě a pravidelně se těšíme na vystoupení v rámci Evropského festivalu duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald. V roce 2018 jsme se zúčastnili jako hlavní host 5. ročníku Mezinárodního sborového festivalu ve východočínském městě Ti-nan. Měli jsme tak možnost reprezentovat daleko za hranicemi nejen českou, ale i evropskou sborovou tvorbu z různých období. Na mezinárodních soutěžích Iuventus Mundi Cantat v Olomouci (1998) a Festa Choralis v Bratislavě (2009) jsme byli oceněni 99, resp. 98 body ze 100 možných, na prozatím poslední soutěžní přehlídce Choralia Praha (2022) jsme získali zlaté pásmo.

Mezi významné hudební projekty, při nichž jsme měli příležitost předvést dlouholeté sborové zkušenosti, bezesporu patří díla skladatele Jana Jiráska. Natočili jsme jeho hudbu k muzikálu Pinokio v režii Josefa Krofty a také k filmu F. A. Brabce Kytice. Ten získal cenu České filmové a televizní akademie Český lev mimo jiné právě za hudbu. Uslyšíte nás rovněž v Brabcově celovečerním filmu Máj podle předlohy K. H. Máchy. Zajímavý a pro sbor ambiciózní projekt představoval na podzim 2017 cyklus koncertů francouzské hudby. V roce 2019 nás potěšil zájem České televize, která si nás vybrala pro účinkování v závěrečném dílu tradiční série Adventních koncertů. Máme za sebou dvě světové premiéry: Inovovaný cyklus C Dur Missa Solemnis W. A. Mozarta, přednesený na Pražském jaru s Komorní filharmonií Pardubice. Další světovou premiérou byla Missa Pastoralis současného skladatele Jiřího Laburdy uvedená se stejným symfonickým tělesem. Odehrála se v královéhradecké katedrále sv. Ducha a v Sukově síni v Pardubicích.

Posluchačům nabízíme hudbu světově proslulých i málo známých autorů z oblasti světské i duchovní, od středověku po současnost. Díky bohatému repertoáru připravujeme pestrou dramaturgii koncertů se skladbami různých žánrů a ladění. Publikum se na našich koncertech setká s romantikou lyrickou i dramatickou, s díly světové klasiky, muzikálovými melodiemi, uslyší mše nebo jejich části a další skladby. V repertoáru máme zastoupeny také spirituály, tradicionály a lidové písně.

Sbormistr Václav Metoděj Uhlíř (*1988) 

studoval Církevní konzervatoř v Opavě, obor Sbormistrovství a obor Hra na varhany. Na bakalářské a magisterské studium oboru Muzikologie na Univerzitě Palackého v Olomouci navázal doktorským programem Teorie a dějiny hudebního umění, kde se věnoval zejména hudebně-analytické a organologicko-dokumentační činnosti. V roce 2023 absolvoval studium Hry na varhany na Janáčkově Akademii múzických umění v Brně. Od roku 2018 je asistentem královéhradeckého diecézního organologa a vyučuje hudební teorii na pardubické konzervatoři, je varhaníkem kostela Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové a věnuje se další pedagogické, sbormistrovské a koncertní činnosti.

Je jedním ze zadních představitelů zástavské hudební scény. Svou kariéru započal u místních božích muk, kde vedl pobožnosti za účasti až několika lidí. V průběhu tohoto slibného začátku se zhostil takových projektů jako například nácviku písně Mária, Mária…. nebo provedení jednohlasých loretánských litanií v úpravě "ne-unisono". Dosud sice nezískal žádnou cenu na mezinárodních prestižních soutěžích, avšak osobitost jeho hudebního projevu i svědomitost, se kterou k nácviku skladeb přistupuje, napovídá, že v budoucnosti ani žádnou nezíská. Václav Metoděj Uhlíř je již ve svém nezralém věku velkou nadějí zástavského hudebního života a jeho úspěchy již nyní přesahují hranice této osady.

Zástava = osada na pomezí katastrálních území Bohumilče a Újezdu u Sezemic, čítající 19 domů a 38 obyvatel. Osada leží při jižní hranici královéhradeckého kraje a je obklopena lesy a bažinami.