Smíšený sbor JITRO je kamarádská parta zhruba 40 zpěváků, které spojuje radost ze sborové práce. Sídlem sboru je Hradec Králové, zkouší se jedenkrát týdně a dvakrát za rok sbor pořádá víkendové soustředění.

Stručně od založení do současnosti

Smíšený sbor JITRO vznikl jako absolventský sbor Královéhradeckého dětského sboru Jitro v roce 1997. Obě tělesa souběžně vedli prof. Jiří Skopal a jeho syn Jiří Skopal ml. Sbor zahájil činnost jako čistě ženské uskupení, které bylo o rok později rozšířeno i o mužskou složku. Současným sbormistrem je Mgr. et Bc. Jan Fajfr.
Koncertujeme nejen v našem městě a kraji, ale i na jiných místech v republice i zahraničí.
Téměř po celou dobu trvání sboru se účastníme mezinárodních hudebních festivalů. Jmenujme např. Pražské jaro, Smetanovu Litomyšl, přehlídku v italském Leccu. Koncertovali jsme na mezinárodním hudebním festivalu v Letohradě a pravidelně se těšíme na vystoupení v rámci Evropského festivalu duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald. V roce 2018 jsme se zúčastnili jako hlavní host 5. ročníku Mezinárodního sborového festivalu ve východočínském městě Ti-nan. Měli jsme tak možnost reprezentovat daleko za hranicemi nejen českou, ale i evropskou sborovou tvorbu z různých období.
Na mezinárodních soutěžích Iuventus Mundi Cantat v Olomouci (1998) a Festa Choralis v Bratislavě (2009) jsme byli oceněni 99, resp. 98 body ze 100 možných.
Mezi významné hudební projekty, při nichž jsme měli příležitost předvést dlouholeté sborové zkušenosti, bezesporu patří nabídky od skladatele Jana Jiráska. Natočili jsme jeho hudbu k muzikálu Pinokio v režii Josefa Krofty a také k filmu Juraje Jakubiska Kytice. Ten získal cenu České filmové a televizní akademie Český lev mimo jiné právě za hudbu. Uslyšíte nás rovněž v celovečerním filmu režiséra F. A. Brabce Máj podle předlohy K. H. Máchy. Zajímavý a pro sbor ambiciózní projekt představoval na podzim 2017 cyklus koncertů francouzské hudby. V roce 2019 nás potěšil zájem České televize, která si nás vybrala pro účinkování v závěrečném dílu tradiční série Adventních koncertů.
Máme za sebou dvě světové premiéry:
Inovovaný cyklus C Dur Missa Solemnis W. A. Mozarta, přednesený na Pražském jaru s Komorní filharmonií Pardubice. Další světovou premiérou byla Missa Pastoralis současného skladatele Jiřího Laburdy uvedená se stejným symfonickým tělesem. Odehrála se v královéhradecké katedrále sv. Ducha a v Sukově síni v Pardubicích.
Posluchačům nabízíme hudbu světově proslulých i málo známých autorů z oblasti světské i duchovní, od středověku po současnost. Díky bohatému repertoáru připravujeme pestré koncerty se skladbami různých žánrů a ladění. Publikum se na našich koncertech setká s romantikou lyrickou i dramatickou, s díly světové klasiky, muzikálovými melodiemi, uslyší mše nebo jejich části a další skladby. V repertoáru máme zastoupeny také spirituály a tradicionály.

Sbormistr Mgr. et Bc. Jan Fajfr

Po maturitě v roce 1993 absolvoval jednoleté studium v Teologickém konviktu v Litoměřicích. Poté studoval na KTF UK v Praze a v letech 2000 – 2003 v rámci bakalářského studijního programu na PedF UK, obor Sbormistrovství chrámové hudby. Absolvoval hru na varhany a varhanní improvizaci u Mgr. Michala Novenka a Sbormistrovství u Prof. Jiřího Koláře. Na PedF UHK ukončil studium v roce 2011 v oborech Hudební výchova pro SŠ a Sbormistrovství u Prof. Jiřího Skopala.
V roce 2004 se stal pedagogem pardubické konzervatoře, kde vyučuje hudebně teoretické předměty a varhanní improvizaci. V sezónách 2005, 2006 a 2011 dirigoval Litomyšlský symfonický orchestr. Od roku 2012 působí jako varhaník v kostele Božského srdce Páně v Hradci Králové, Smíšený sbor Jitro vede od r. 2013.