Smíšený sbor JITRO je kamarádská parta zhruba 30 zpěváků, které spojuje radost ze sborové práce. Sídlem sboru je Hradec Králové, zkouší se jedenkrát týdně a dvakrát za rok sbor pořádá víkendové soustředění.

Stručně od založení do současnosti

Smíšený sbor JITRO vznikl jako absolventský sbor Královéhradeckého dětského sboru Jitro v roce 1997. Obě tělesa souběžně vedli prof. Jiří Skopal a jeho syn Jiří Skopal ml. Sbor zahájil činnost jako čistě ženské uskupení, které bylo o rok později rozšířeno i o mužskou složku. V letech 2013-2021 byl sbormistrem Jan Fajfr, od sezóny 2021/2022 je jím Lukáš Mekiňa.
Koncertujeme nejen v našem městě a kraji, ale i na jiných místech v republice i zahraničí. Téměř po celou dobu trvání sboru se účastníme mezinárodních hudebních festivalů. Jmenujme např. Pražské jaro, Smetanovu Litomyšl, přehlídku v italském Leccu. Koncertovali jsme na mezinárodním hudebním festivalu v Letohradě a pravidelně se těšíme na vystoupení v rámci Evropského festivalu duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald. V roce 2018 jsme se zúčastnili jako hlavní host 5. ročníku Mezinárodního sborového festivalu ve východočínském městě Ti-nan. Měli jsme tak možnost reprezentovat daleko za hranicemi nejen českou, ale i evropskou sborovou tvorbu z různých období. Na mezinárodních soutěžích Iuventus Mundi Cantat v Olomouci (1998) a Festa Choralis v Bratislavě (2009) jsme byli oceněni 99, resp. 98 body ze 100 možných. Mezi významné hudební projekty, při nichž jsme měli příležitost předvést dlouholeté sborové zkušenosti, bezesporu patří nabídky od skladatele Jana Jiráska. Natočili jsme jeho hudbu k muzikálu Pinokio v režii Josefa Krofty a také k filmu F. A. Brabce Kytice. Ten získal cenu České filmové a televizní akademie Český lev mimo jiné právě za hudbu. Uslyšíte nás rovněž v Brabcově celovečerním filmu Máj podle předlohy K. H. Máchy. Zajímavý a pro sbor ambiciózní projekt představoval na podzim 2017 cyklus koncertů francouzské hudby. V roce 2019 nás potěšil zájem České televize, která si nás vybrala pro účinkování v závěrečném dílu tradiční série Adventních koncertů. Máme za sebou dvě světové premiéry: Inovovaný cyklus C Dur Missa Solemnis W. A. Mozarta, přednesený na Pražském jaru s Komorní filharmonií Pardubice. Další světovou premiérou byla Missa Pastoralis současného skladatele Jiřího Laburdy uvedená se stejným symfonickým tělesem. Odehrála se v královéhradecké katedrále sv. Ducha a v Sukově síni v Pardubicích.
Posluchačům nabízíme hudbu světově proslulých i málo známých autorů z oblasti světské i duchovní, od středověku po současnost. Díky bohatému repertoáru připravujeme pestré koncerty se skladbami různých žánrů a ladění. Publikum se na našich koncertech setká s romantikou lyrickou i dramatickou, s díly světové klasiky, muzikálovými melodiemi, uslyší mše nebo jejich části a další skladby. V repertoáru máme zastoupeny také spirituály a tradicionály.

Sbormistr Lukáš Mekiňa

Sbormistr Lukáš MekiňaNarodil se 13. 9. 1989 v Žilině (Slovensko). Už v dětském věku začal s hudebním vzděláním v oboru hra na klavír na Základní umělecké škole v Bytči u pí. uč. Kataríny Šalagové. Pokračoval ve třídě Mgr. Art Františka Hriva, který ho vedl ve studiu hry na klavír i na státní Konzervatoři v Žilině. Toto studium ukončil absolutoriem.
Poté nastoupil Lukáš Mekiňa na Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde v oboru sbormistrovství ve třídě Doc. Štefana Sedlického získal bakalářský titul. Na navazující magisterské studium odešel do Prahy na HAMU do třídy PhDr. Leony Stříteské, od druhého roku do třídy Mgr. Jaroslava Brycha.
Hudbu nejenom studoval a stále studuje, ale věnuje se jí také aktivně. Na Slovensku byl sbormistrem dětského sboru při ZUŠ v Rajci nebo Smíšeného pěveckého sboru GLORIA DEO v Bytči. Zpíval také v mnoha pěveckých tělesech jako například Spevácky zbor slovenských učiteľov atd.
V České republice působil jako sbormistr dětského pěveckého sboru Sluníčko při Základní škole Moskevská v Kladně a jako sbormistr Dvořákova komorního sboru v Kralupech nad Vltavou.
Jeho současným pracovištěm je ZUŠ Jitro v Hradci Králové, kde spolupracuje jako sbormistr přípravných těles.