Smíšený sbor JITRO je kamarádská parta zhruba 30 zpěváků, které spojuje radost ze sborové práce. Sídlem sboru je Hradec Králové, zkouší se jedenkrát týdně a dvakrát za rok sbor pořádá víkendové soustředění.

Stručně od založení do současnosti

Smíšený sbor JITRO vznikl jako absolventský sbor Královéhradeckého dětského sboru Jitro v roce 1997, souběžně jej vedli prof. Jiří Skopal a jeho syn Jiří Skopal ml. Sbor zahájil činnost jako ženské uskupení, které bylo o rok později rozšířeno o mužskou složku. V letech 2013-2021 byl sbormistrem Jan Fajfr, pak až do roku 2023 jím byl Lukáš Mekiňa. Od října 2023 do ledna 2024 u našeho sboru hostoval pan Jakub Martinec a v současné době vede sbor Václav Metoděj Uhlíř.

Koncertujeme nejen v našem městě a kraji, ale i na jiných místech republiky i v zahraničí. Téměř po celou dobu existence sboru se účastníme mezinárodních hudebních festivalů. Jmenujme např. Pražské jaro, Smetanovu Litomyšl, přehlídku v italském Leccu. Koncertovali jsme na mezinárodním hudebním festivalu v Letohradě a pravidelně se těšíme na vystoupení v rámci Evropského festivalu duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald. V roce 2018 jsme se zúčastnili jako hlavní host 5. ročníku Mezinárodního sborového festivalu ve východočínském městě Ti-nan. Měli jsme tak možnost reprezentovat daleko za hranicemi nejen českou, ale i evropskou sborovou tvorbu různých období. Na mezinárodních soutěžích Iuventus Mundi Cantat v Olomouci (1998) a Festa Choralis v Bratislavě (2009) jsme byli oceněni 99, resp. 98 body ze 100 možných, na prozatím poslední soutěžní přehlídce Choralia Praha (2022) jsme získali zlaté pásmo.

Mezi významné hudební projekty, při nichž jsme měli příležitost předvést dlouholeté sborové zkušenosti, bezesporu patří díla skladatele Jana Jiráska. Natočili jsme jeho hudbu k muzikálu Pinokio v režii Josefa Krofty a také k filmu F. A. Brabce Kytice. Ten získal cenu České filmové a televizní akademie Český lev mimo jiné právě za hudbu. Uslyšíte nás rovněž v Brabcově celovečerním filmu Máj podle předlohy K. H. Máchy. Zajímavý a pro sbor ambiciózní projekt představoval na podzim 2017 cyklus koncertů francouzské hudby. V roce 2019 nás potěšil zájem České televize, která si nás vybrala pro účinkování v závěrečném dílu tradiční série Adventních koncertů. Máme za sebou dvě světové premiéry: Inovovaný cyklus C Dur Missa Solemnis W. A. Mozarta, přednesený na Pražském jaru s Komorní filharmonií Pardubice. Další světovou premiérou byla Missa Pastoralis současného skladatele Jiřího Laburdy uvedená se stejným symfonickým tělesem. Odehrála se v královéhradecké katedrále sv. Ducha a v Sukově síni v Pardubicích.

Posluchačům nabízíme hudbu světově proslulých i málo známých autorů z oblasti světské i duchovní, od středověku po současnost. Díky bohatému repertoáru připravujeme pestrou dramaturgii koncertů se skladbami různých žánrů a ladění. Publikum se na našich koncertech setká s romantikou lyrickou i dramatickou, s díly světové klasiky, muzikálovými melodiemi, uslyší mše nebo jejich části a další skladby. V repertoáru máme zastoupeny také spirituály, tradicionály a lidové písně.

Naši sbormistři

Václav Metoděj Uhlíř (*1988), současný sbormistr, od 2024

Studoval Církevní konzervatoř v Opavě, obor Sbormistrovství a obor Hra na varhany. Na bakalářské a magisterské studium oboru Muzikologie na Univerzitě Palackého v Olomouci navázal doktorským programem Teorie a dějiny hudebního umění, kde se věnoval zejména hudebně-analytické a organologicko-dokumentační činnosti. V roce 2023 absolvoval studium Hry na varhany na Janáčkově Akademii múzických umění v Brně. Od roku 2018 je asistentem královéhradeckého diecézního organologa a vyučuje hudební teorii na pardubické konzervatoři, je varhaníkem kostela Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové a věnuje se další pedagogické, sbormistrovské a koncertní činnosti.

Jakub Martinec (*1979), hostující sbormistr, 2023-2024

Pochází z Hradce Králové, je bývalým členem dětských sborů Jitro a Boni Pueri. V druhém jmenovaném se posléze stal sbormistrem koncertní skupiny a stál u zrodu 1. soukromé sborové základní umělecké školy v Hradci Králové. V letech 2006-2010 v ní působil jako zástupce ředitele pro uměleckou činnost, poté byl uměleckým šéfem a sbormistrem Českého chlapeckého sboru. Jakub Martinec je nejen vysokoškolským pedagogem a vedoucím sborových studií na univerzitě v kanadském Newfoundlandu. Účinkuje též jako sbormistr na světových pódiích, je nositelem významných ocenění, natáčí, působí v porotách sborových soutěží.

Lukáš Mekiňa (*1989), sbormistr, 2021-2023

Sbormistr Lukáš Mekiňa

Narodil se v Žilině (Slovensko). Už v dětském věku začal s hudebním vzděláním v oboru hra na klavír na Základní umělecké škole v Bytči u pí. uč. Kataríny Šalagové. Pokračoval ve třídě Mgr. Art Františka Hriva, který ho vedl ve studiu hry na klavír i na státní Konzervatoři v Žilině. Toto studium ukončil absolutoriem. Poté nastoupil na Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde v oboru sbormistrovství ve třídě Doc. Štefana Sedlického získal bakalářský titul. Na navazující magisterské studium odešel do Prahy na HAMU do třídy PhDr. Leony Stříteské, od druhého roku do třídy Mgr. Jaroslava Brycha. Hudbu nejenom studoval a stále studuje, ale věnuje se jí také aktivně. Na Slovensku byl sbormistrem dětského sboru při ZUŠ v Rajci nebo Smíšeného pěveckého sboru GLORIA DEO v Bytči. Zpíval také v mnoha pěveckých tělesech jako například Spevácky zbor slovenských učiteľov atd. V České republice působil jako sbormistr dětského pěveckého sboru Sluníčko při Základní škole Moskevská v Kladně a jako sbormistr Dvořákova komorního sboru v Kralupech nad Vltavou. Jeho současným pracovištěm je ZUŠ Jitro v Hradci Králové, kde spolupracuje jako sbormistr přípravných těles.

Jan Fajfr (*1974), sbormistr, 2013-2021

Po maturitě v roce 1993 absolvoval jednoleté studium v Teologickém konviktu v Litoměřicích. Poté studoval na KTF UK v Praze a v letech 2000–2003 v rámci bakalářského studijního programu na PedF UK, obor Sbormistrovství chrámové hudby. Absolvoval hru na varhany a varhanní improvizaci u Mgr. Michala Novenka a Sbormistrovství u Prof. Jiřího Koláře. Na PedF UHK ukončil studium v roce 2011 v oborech Hudební výchova pro SŠ a Sbormistrovství u Prof. Jiřího Skopala. V roce 2004 se stal pedagogem pardubické konzervatoře, kde vyučuje hudebně teoretické předměty a varhanní improvizaci. V sezónách 2005, 2006 a 2011 dirigoval Litomyšlský symfonický orchestr. Od roku 2012 působí jako varhaník v kostele Božského srdce Páně v Hradci Králové.

Jiří Skopal ml. (*1971), zakládající sbormistr, 1997-2012

Ve sborovém světě se pohybuje od dětství. Zpíval v KHDS Jitro a chlapeckém sboru Boni Pueri, hrál na housle. Po gymnáziu absolvoval obory Hudební výchova a Sbormistrovství na katedře PdF UHK. Dirigování dále studoval na Konzervatoři Pardubice, ale i na sbormistrovském kurzu pod vedením D. Rao na Northern Illinois Univerzity. Dirigentskou dráhu započal jako sbormistr přípravných oddělení sboru Boni Pueri, později jako sbormistr přípravných oddělení KHDS Jitro, kde poté působil dlouhé roky jako sbormistr koncertního tělesa. Se všemi sbory vystoupil na desítkách koncertů v ČR i zahraničí, získal řadu ocenění a podílel se na natočení několika CD. Od roku 1996 působí na Hudební katedře PdF UHK, kde se věnuje přípravě budoucích pedagogů hudební výchovy a je sbormistrem univerzitního sboru. Od roku 2011 převzal Smíšený pěvecký sbor Kácov.

Jiří Skopal (*1947), zakládající sbormistr, 1997-2001

První hudební vzdělání získal u svého otce Jana Skopala, sbormistra Pěveckého sdružení severomoravských učitelů. Na pedagogické fakultě olomoucké univerzity vystudoval obor Hudební výchova (L. Daniel) – matematika (1969). Od roku 1974 působí na Pedagogické fakultě Univerzity v Hradci Králové, kde zastával funkci vedoucího katedry hudební výchovy, v roce 1993 byl jmenován profesorem. Se svou manželkou Květoslavou Skopalovou založil a v letech 1982–96 vedl chlapecký sbor Boni Pueri. V roce 1977 převzal po Josefu Vrátilovi vedení pěveckého sboru, který o rok později dostal název Královéhradecký pěvecký sbor Jitro. Pod jeho vedením se sbor rozrostl do sedmi oddělení a z počátečního zájmového útvaru se vypracoval na světovou úroveň. Dosáhl národních a mezinárodních úspěchů v prestižních světových soutěžích (Llangollen, Nantes, Lecco, Neerpelt, Varna a další) i na nespočtu koncertních podií.

 

Je jedním ze zadních představitelů zástavské hudební scény. Svou kariéru započal u místních božích muk, kde vedl pobožnosti za účasti až několika lidí. V průběhu tohoto slibného začátku se zhostil takových projektů jako například nácviku písně Mária, Mária…. nebo provedení jednohlasých loretánských litanií v úpravě "ne-unisono". Dosud sice nezískal žádnou cenu na mezinárodních prestižních soutěžích, avšak osobitost jeho hudebního projevu i svědomitost, se kterou k nácviku skladeb přistupuje, napovídá, že v budoucnosti ani žádnou nezíská. Václav Metoděj Uhlíř je již ve svém nezralém věku velkou nadějí zástavského hudebního života a jeho úspěchy již nyní přesahují hranice této osady.

Zástava = osada na pomezí katastrálních území Bohumilče a Újezdu u Sezemic, čítající 19 domů a 38 obyvatel. Osada leží při jižní hranici královéhradeckého kraje a je obklopena lesy a bažinami.