Slovenské turné Smíšeného Jitra

Ve dnech 17. – 20. 11. jsme absolvovali plánované turné, na které jsme se moc těšili už od jara. Zavítali jsme do Bytči a okolí, rodného kraje našeho sbormistra Lukáše Mekini. Právě z jeho iniciativy se tento výjezd také uskutečnil. Hlavní organizační tíha našeho pobytu ale spočívala na jeho otci, dr. Jánu Mekiňovi, který kromě sebe zapojil i další kulturní a církevní činovníky bytčanské oblasti. Díky všem těmto hodným, ochotným a vstřícným lidem jsme na Slovensku strávili nadmíru příjemné a smysluplným programem naplněné dny. Bydleli jsme v obci Súlov-Hradná v krásném penzionu Na Kopečku se sympatickým a ochotným personálem. A navíc – získali jsme dobrý tip pro soukromou dovolenou. Krajina pod hradem Súlov je pohádkově krásná a do dalších atraktivních míst odtud není daleko.

Co náš pobyt na Slovensku zahrnoval? Zkoušky, procházky po okolí, zajímavou exkurzi s přednáškou ve Svatebním paláci v Bytči, návštěvu Pamětní síně v místě ubytování, nákup typických slovenských produktů, oslavu čtyřicátin dvou našich sborových kolegyň. Ale hlavně to nejdůležitější: jeden workshop a dva koncerty. Workshop, tedy jakýsi výchovný koncert, proběhl v pátek v místním evangelickém kostele. A děti se projevily jako nadšení a velmi vnímaví posluchači. V pátek večer byl první koncert v kostele sv. Gála v Predmieri, druhý v sobotu ve farním kostele Všech Svatých v Bytči. Lepší dojmy a pocity z obou vystoupení jsme si nemohli přát: oba kostely plné natěšených a vstřícných návštěvníků, potlesk vestoje, přídavky, nádherná atmosféra. A v obou případech i neoficiální pokračování se srdečnými a komunikativními lidmi, kteří nás zahrnovali vynikajícím občerstvením ve skupenství pevném i kapalném…

Děkujeme všem, kteří nám tyto krásné slovenské dny umožnili a pomohli zrealizovat.

 

Je jedním ze zadních představitelů zástavské hudební scény. Svou kariéru započal u místních božích muk, kde vedl pobožnosti za účasti až několika lidí. V průběhu tohoto slibného začátku se zhostil takových projektů jako například nácviku písně Mária, Mária…. nebo provedení jednohlasých loretánských litanií v úpravě "ne-unisono". Dosud sice nezískal žádnou cenu na mezinárodních prestižních soutěžích, avšak osobitost jeho hudebního projevu i svědomitost, se kterou k nácviku skladeb přistupuje, napovídá, že v budoucnosti ani žádnou nezíská. Václav Metoděj Uhlíř je již ve svém nezralém věku velkou nadějí zástavského hudebního života a jeho úspěchy již nyní přesahují hranice této osady.

Zástava = osada na pomezí katastrálních území Bohumilče a Újezdu u Sezemic, čítající 19 domů a 38 obyvatel. Osada leží při jižní hranici královéhradeckého kraje a je obklopena lesy a bažinami.