Dvacet let činnosti Smíšeného sboru JITRO

Náš sbor působí na poli kultury již přes 20 let. Kateřina Dykastová, absolventka Konzervatoře Pardubice a současně členka Smíšeného sboru JITRO, napsala o činnosti našeho sboru absolventskou práci, kde shrnula život sboru od založení po druhé kulaté výročí.

Prožijte s námi dění za 20 let v době, kdy se nemůžeme setkat osobně. Práce je ke stažení ve formátu PDF.


Úvod

Tato absolventská práce vzniká k výročí dvaceti let Smíšeného sboru Jitro. Bude se tedy zabývat jeho aktivitou v umělecké sezóně 1997/1998–2017/2018.

V první kapitole se dočteme o vzniku sboru, jeho zakladateli Prof. Jiřím Skopalovi a sbormistrech Mgr. Jiřím Skopalovi a Mgr. et Bc. Janu Fajfrovi

Další kapitola bude věnována veškerým veřejným vystoupením, ať už koncertním nebo soutěžním. Zmíněny budou všechny zahraniční cesty. Nejvýznamnější akce sboru budou podrobně popsány v následující třetí kapitole.

Poslední kapitola přibližuje tři CD, která sbor za svou existenci natočil.
Cílem této práce je představit Smíšený sbor Jitro a jeho vlastní činnost nezávislou na Královéhradeckém dětském sboru Jitro, se kterým bývá někdy mylně zaměňován.