Německo: Hudební zážitek se Smíšeným sborem JITRO z Hradce Králové

Hudební zážitek se Smíšeným sborem JITRO z Hradce Králové

Působivá mše a koncert v kostele Sv. Wolfganga v Haibühlu

Smíšený sbor JITRO z Hradce Králové patří k nejvýznačnějším v České republice. V překladu název sboru znamená Svítání. Několikanásobně mezinárodně odměnění zpěváci z východočeského města Hradce Králové byli hostem 23. ročníku Festivalu duchovní hudby Šumava/Bayericher Wald, v jehož rámci zazpívali ve farním kostele Sv. Wolfganga v Haibühlu, kde doprovodili a svým zpěvem obohatili sobotní večerní mši. Po ní následoval přibližně půlhodinový koncert. Vzhledem k vysoké úrovni svého vystoupení by si tito vynikající hudebníci a zpěváci zasloužili mnohem větší publikum, než které se tohoto večera v kostele sešlo. Během mše, celebrované Johannem Wutzem, zaznělo Kyrie z Messe Solennelle (Louis Viere), Alleluja (Gordon Young), Cantique de Jean Racine (Gabriel Fauré), Sanctus (Zdeněk Lukáš) a Dextera Domini (Cesar Franck). V navazujícím koncertě těchto 28 zpěváků a zpěvaček s totálním zaujetím a profesionalitou předvedlo pestrý program z duchovní i světské sborové literatury. Jejich výkon působivě spojoval sílu, náročnost a ideální zvuk s radostí ze zpěvu. Pod vedením Jana Fajfra a varhanním doprovodem Ondřeje Mejsnara zaznělo Laudetur Jesus Christus Bohuslava Matěje Černohorského, Veni, veni Emmanuel Zoltána Kodályho, Bogoroditse Devo (Sergej Rachmaninov), Nearer, my God, to thee (Lowell Mason, James Stevens), Sicut Locutus Est (Johann Sebastian Bach), Ave Generosa (Ola Gjeilo), O Magnum Mysterim Mortena Lauridsena a Cantate Domino Vytautase Miškinise. Jejich umění a nesmírnou šíři záběru posluchači odměnili dlouhotrvajícím potleskem.

Za „Musikkreis Bayern-Böhmen“ sboru poděkoval předseda Jan Palek dárkem za hudební zážitek. Sbor potěšilo následné přijetí na místní faře spojené s občerstvením, o které se skvělým způsobem postaral KDFB Haibühl-Ottenzell. V uvolněné atmosféře, při které zmizely veškeré komunikační i jiné bariéry, probíhaly živé rozhovory mezi účinkujícími a hostícími. Právě taková setkání jsou velmi potřebná před nastávajícími evropskými volbami.

Popis k obrázku: Koncert Smíšeného sboru JITRO z Hradce Králové ve farním kostele v Haibühlu byl opravdovým hudebním požitkem.

Související položky: Článek Evropský festival duchovní hudby Šumava – Bayerischer Wald 2019 přináší detaily z účinkování Smíšeného sboru JITRO v rámci festivalu

Text originálu:

Musikgenuss mit dem gemischten Jitro-Chor Hradec Králové

Bewegender Gottesdienst und Konzert in der Pfarrkirche St. Wolfgang Haibühl

Der Königgrätzer gemischte Jitro-Chor gehört zu den profiliertesten Chören Tschechiens. Übersetzt bedeutet „Jitro“ soviel wie „Morgendämmerung“. Die mehrfach international ausgezeichneten Gäste aus der ostböhmischen Stadt Hradec Králové waren vor kurzem im Rahmen des 23. Europäischen Festivals für geistliche Musik Sumava-Bayerischer Wald zu Gast in der Pfarrkirche St. Wolfgang in Haibühl, wo sie unter der Leitung von Jan Fajfr den Vorabendgottesdienst musikalisch bereicherten und im Anschluss daran noch ein etwa halbstündiges Konzert mit weiteren Werken gaben. Angesichts der mit großer Präzision und Können intonierten Chorsätze hätten diese hervorragenden Musiker und Sänger ein weit größeres Publikum verdient, als es an diesem Abend der Fall war. Während der von Pfarrer Johann Wutz zelebrierten Eucharistiefeier kamen unter anderem das Kyrie aus der Messe Solennelle (Louis Vierne), Alleluja (Gordon Young), Cantique de Jean Racine (Gabriel Fauré), Sanctus (Zdenek Lukáš) und das Dextera Domini (Cesar Franck) zur Aufführung. Mit Leidenschaft und Professionalität präsentierten die 28 Sänger und Sängerinnen beim nachfolgenden Konzert dem Publikum ein vielfältiges Repertoire geistlicher und weltlicher Literatur. Dabei trat der Anspruch und die Stärke des Chores, Klangideale mit der Freude am Singen zu verbinden, eindrucksvoll zu Tage. Unter Dirigent Jan Fajfr und mit Orgelbegleitung von Odrej Mejsnar hörte man Werke wie Laudetur Jesus Chri stus ( Bohuslav Matěj Černohorský), Veni, veni Emmanuel (Zoltán Kodály), Bogoroditse Devo (Sergej Rachmaninov), Nearer, my God, to thee (Lowell Mason, James Stevens), Sicus Locutus Est (Johann Sebastian Bach), Ave Generosa (Ola Gjeilo), O Magnum Mysterium (Morten Lauridsen) und Cantate Domino (Vytautas Miškinis). Ein langanhaltender Applaus der Gottesdienstbesucher honorierte das große Können und die immense Bandbreite ihrer Darbietungen. Für den „Musikkreis Bayern-Böhmen“ bedankte sich Vorsitzender Jan Palek mit einem Präsent für den Musikgenuss. Die Chorgemeinschaft freute sich über den anschließenden Empfang im Wolfgangsheim, wo sie unter Mithilfe des KDFB Haibühl-Ottenzell hervorragend bewirtet wurden. In gelockerter Atmosphäre wurden viele Gedanken ausgetauscht. Gerade diese Begegnungen passten gut zur bevorstehenden Europawahl. Die Grenzen und (Sprach-)Barrieren verschwanden dann leicht.

Bildunterschrift zu&nbspAuftritt Jitro-Chor Mai 2019 in Haibühl:; Es war ein musikalischer Leckerbissen, das Konzert des gemischten Jitro-Chores Hradec Králové in der Pfarrkirche Haibühl.