Německo: Smíšený sbor JITRO z Hradce Králové zazpíval ve farním kostele ve Furthu

Wolfgang S. Kraus

Regionalkantor, Bräuhausstrasse 9, 93437 Furth im Wald, 0049 9973 3165, e-mail: wolfgang.s.kraus@gmx.de

Smíšený sbor JITRO z Hradce Králové zazpíval ve farním kostele ve Furthu

Minulou neděli vystoupil ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Furth im Wald v rámci Mezinárodního festivalu duchovní hudby Šumava/Bayerischer Wald Smíšený sbor Jitro z Hradce Králové (Česká republika). Na konání tohoto festivalu, jehož cílem je podpora přeshraničních hudebních vztahů a výměn mezi českými a bavorskými sbory, se místní farnost podílela již počtvrté. Třicetičlenný sbor Jitro pod vedením sbormistra Jana Fajfra a za varhanního doprovodu Ondřeje Mejsnara nejdříve pěti skladbami ze svého repertoáru doprovodil ranní mši a po bohoslužbě se publiku představil krátkým koncertem. Mistrovská díla sborové literatury sbor přednesl na vysoké hudební úrovni a plnou silou svého nádherného zvuku vyplnil akusticky nádherný prostor místního farního kostela.

Sbor zazpíval nejdříve Kyrie z málo známé Messe Solennelle francouzského skladatele Louise Vie rna, dále velkolepě se stupňující Alleluja Gordona Younga, Sanctus Zdeňka Lukáše a moteto Dextera Domini Césara Francka. Vrcholem ale bylo jednoznačně Cantique de Jean Racien Gabriela Faurého, které sbor působivě přednesl za citlivého doprovodu varhan. Zatímco mši sbor doprovázel svým zpěvem z kůru, po bohoslužbě zazpíval tři písně přímo před oltářem. Moteto Laudetur Jesus Christus českého skladatele Bohuslava Černohorského, Ave Maria Sergeje Rachmaninova s originálním ruským textem, které v místním kostele nezaznělo poprvé a konečně Cantate Domino litevského autora Vytautase Miškinise. Ve všech skladbách byla patrná vyváženost zvuku dobře školených hlasů všech zpěváků a zpěvaček, které s naprosto jistou intonací zvládli s lehkostí i obtížné harmonie a široké dynamické spektrum. Vystoupení Smíšeného sboru JITRO z Hradce Králové je vynikající vizitkou toho, že se sbory u našich sousedů věnují kvalitní klasické duchovní hudbě všech epoch na velmi vysoké úrovni.

Více se o našem účinkování na Evropském festivalu duchovní hudby, kdy jsme během 48 hodin vystupovali hned 4x, dozvíte v článku Evropský festival duchovní hudby Šumava – Bayerischer Wald 2019