Zprávy a akce > Mše a duchovní hudba francouzských autorů

Mše a duchovní hudba francouzských autorů

P1480297.jpg      Na Boží hod Velikonoční jsme se po půl osmé ráno sešli před kostelem Božského srdce Páně na Pražském Předměstí, abychom vstoupili do nedělní mše čtyřmi sborovými skladbami.

      Členové sboru se dostavili v hojném počtu, což bylo jen ku prospěchu prováděných opusů. Jednalo se totiž o výběr z našeho francouzského repertoáru s doprovodem varhan. Zhostil se jich Ondřej Mejsnar, s kterým na uvádění francouzského programu spolupracujeme už téměř dva roky. Varhany v mnohých částech programu hrají fortissimo, a tak i sbor by měl znít v adekvátní intenzitě, aby byl výsledný efekt skladby vyvážený. Ondřej bravurně odehrál nejen skladby, ale ujal se i varhanní hry a zpěvu při samotné mši. Zastoupil tak našeho sbormistra, který se mohl plně věnovat řízení veškeré hudební a pěvecké produkce, jež se na kostelním kůru odehrávala.

Program sboru:  

  • Vierne, Louis: Kyrie z Messe Solennelle, Op. 16
  • Fauré, Gabriel: Cantique de Jean Racine, Op. 11
  • Franck, César: Dextera Domini
  • Widor, Charles-Marie: Surrexit a mortuis


      Widorova majestátní skladba uzavřela náš program i mešní obřad, následoval potlesk zúčastněných, kteří téměř zaplnili kostelní lavice.

      Snad se nám podařilo – i podle následných reakcí návštěvníků – přispět k náladě, jež k těmto nejvýznamnějším křesťanským svátkům neodmyslitelně patří.

160.jpg

Činnost sboru finančně podporuje město Hradec Králové, děkujeme!