O sboru, o nás

V průběhu let se Smíšený sbor JITRO vyvinul v pohodovou partu zhruba 40 zpěváků, které spojuje radost z pořádné sborové práce, o kterou se rádi podělí s ostatními. Zkoušíme jedenkrát týdně v Hradci Králové. Právně je Smíšený sbor JITRO zapsaným spolkem.

Chceš se k nám přidat?

Stručně od založení do současnosti

Smíšený sbor JITRO vznikl jako absolventský sbor Královéhradeckého dětského sboru Jitro v roce 1997. Obě tělesa souběžně vedli prof. Jiří Skopal a jeho syn Jiří Skopal ml. Sbor zahájil činnost jako čistě ženské uskupení, které bylo o rok později rozšířeno i o mužskou složku.

V průběhu let se Smíšený sbor JITRO vyvinul v pohodovou partu zhruba 40 zpěváků, které spojuje radost z poctivé sborové práce, o níž se rádi dělí s ostatními. Současným sbormistrem je Mgr. et Bc. Jan Fajfr.

Naším domovem je věnné město královny Elišky, Hradec Králové. Městu a kraji zůstáváme věrní, i když koncertujeme na jiných místech naší krásné země nebo když reprezentujeme svou vlast za jejími hranicemi.

Téměř po celou dobu trvání sboru se účastníme mezinárodních hudebních festivalů. Představili jsme se publiku Pražského jara i Smetanovy Litomyšle, koncertovali jsme na mezinárodním hudebním festivalu v Letohradu a pravidelně se těšíme na vystoupení v rámci Evropského festivalu duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald. Dlouholetou tradici sborového zpěvu v naší zemi jsme reprezentovali v sedmimiliónovém východočínském městě Ti-nan jako hlavní host mezinárodního sborového festivalu. Vystupovali jsme také na přehlídce v italském Leccu a v neposlední řadě nás velmi těší pozvání na hudební festivaly v Kuala Lumpuru a Singapuru.

Na mezinárodních soutěžích Iuventus Mundi Cantat v Olomouci a Festa Choralis v Bratislavě jsme dokázali, že to myslíme s poctivou prací vážně. V prvním případě jsme získali 99, ve druhém 98 bodů ze 100 možných.

Mezi významné hudební projekty, při nichž jsme měli příležitost předvést dlouholeté sborové zkušenosti, bezesporu patří nabídky od skladatele Jana Jiráska. Natočili jsme jeho hudbu k muzikálu Pinokio v režii Josefa Krofty a také k filmu Juraje Jakubiska Kytice, který získal cenu České filmové a televizní akademie Český lev mimo jiné právě za hudbu. Uslyšíte nás rovněž v celovečerním filmu režiséra F. A. Brabce Máj podle předlohy K. H. Máchy. Potěšil nás také zájem veřejnoprávní televize, která si nás vybrala pro účinkování v závěrečném dílu série Adventních koncertů České televize.

Pyšníme se dvěma světovými hudebními premiérami. Nejprve jsme na Pražském jaru přednesli inovovaný cyklus C Dur Missa Solemnis W. A. Mozarta společně s Komorní filharmonií Pardubice. Další světovou premiérou se stala Missa Pastoralis současného skladatele Jiřího Laburdy a to v orchestrálním provedení v katedrále svatého Ducha v Hradci Králové a v Sukově síni v Pardubicích.

Pro své posluchače hledáme krásnou hudbu světově proslulých i málo známých autorů z oblasti světské i duchovní, od dob středověkých kancionálů po současnou tvorbu našich a zahraničních skladatelů. Díky bohatému repertoáru dokážeme pro publikum připravit pestré koncerty se skladbami různých žánrů a ladění. Posluchači se setkají s romantikou lyrickou i dramatickou, s díly světové klasiky, muzikálovými melodiemi, mohou slyšet mše nebo jejich části a další skladby.

Máme rádi hezkou a kvalitní hudbu a těší nás, když se o ni můžeme podělit.

Sbormistr Mgr. et Bc. Jan Fajfr

Po maturitě v roce 1993 absolvoval jednoleté studium v Teologickém konviktu v Litoměřicích, poté studoval na KTF UK v Praze. V letech 2000 – 2003 v rámci bakalářského studijního programu na PedF UK obor Sbormistrovství chrámové hudby. Studoval hru na varhany a varhanní improvizaci u Mgr. Michala Novenka a sbormistrovství u Prof. Jiřího Koláře. Na PedF UHK absolvoval v roce 2011 obor Hudební výchova pro SŠ a Sbormistrovství u Prof. Jiřího Skopala.

V roce 2004 se stal pedagogem pardubické konzervatoře, kde vyučuje hudebně teoretické předměty a varhanní improvizaci. V sezónách 2005, 2006 a 2011 byl dirigentem Litomyšlského symfonického orchestru. Od roku 2012 je varhaníkem v kostele Božského Srdce Páně v Hradci Králové a rok nato se stal sbormistrem královéhradeckého Smíšeného sboru JITRO.

Přílohy  (2)

Smiseny_sbor_Jitro_-_letak_DL_cz.pdf

Propagační leták v českém jazyce ve velikosti DL (PDF soubor)

Smiseny_sbor_Jitro_-_letak_DL_en_de.pdf

Propagační leták v anglickém a německém jazyce ve velikosti DL (PDF soubor)

fotografie Smíšeného sboru JITRO title= fotografie Smíšeného sboru JITRO title= fotografie Smíšeného sboru JITRO title=