O sboru, o nás

V průběhu let se Smíšený sbor JITRO vyvinul v pohodovou partu zhruba 40 zpěváků, které spojuje radost z pořádné sborové práce, o kterou se rádi podělí s ostatními. Zkoušíme jedenkrát týdně v Hradci Králové. Právně je Smíšený sbor JITRO zapsaným spolkem.

Chceš se k nám přidat?

22. prosince 2019 vystoupíme při Adventním koncertu České televize v přímém přenosu na programu ČT1 od 17:30. Více o adventních koncertech ...

Stručně od založení do současnosti

Smíšený sbor JITRO založili v roce 1997 otec a syn Skopalové jako absolventský sbor Královéhradeckého dětského sboru Jitro. Původně se jednalo pouze o ženský sbor, který byl o rok později rozšířen o mužskou složku. Dnes jeho členská základna čítá zhruba 40 zpěváků nejen ze Skopalovy sborové školy.

První rok společné práce byl ještě v čistě ženském obsazení završen účastí na soutěži pěveckých sborů Iuventus Mundi Cantat v Olomouci se ziskem 99 bodů ze 100. O rok později - tentokrát už ve smíšené podobě – sbor s novým repertoárem vycestoval na koncertní turné po Švýcarsku. V roce 2000 dostal nabídku od hudebního skladatele Jana Jiráska natočit hudbu k muzikálu Pinokio v režii J. Krofty a k filmu Juraje Jakubiska Kytice. Další pěvecká sezóna byla z velké části věnována duchovnímu cyklu C Dur Missa Solemnis W. A. Mozarta, kterou sbor přednesl společně s Komorní filharmonií Pardubice na Pražském jaru jako světovou premiéru. K dalším zajímavým projektům patří spolupráce se současným americkým skladatelem izraelského původu Ofer Ben-Amotsem nebo společné představení s divadlem Jesličky - Poutníkem v Labyrintu (na motivy Komenského díla Labyrint světa a ráj srdce) v rámci mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů v Hradci Králové. Členové sboru rádi vzpomínají na společné orchestrální provedení 2 cyklů Magnificat od Johanna Sebastiana Bacha a Antonia Vivaldiho, které zaznělo v rámci festivalu duchovní hudby v italském Leccu v prosinci roku 2003. V roce 2007 sbor znovu oslovil skladatel Jan Jirásek a společně natočili hudbu k filmu Máj. Mezi další multisborové projekty patří Rockové oratorium autorů J. Johansena a E. Kulberga, při kterém se smíšené Jitro spojilo s litomyšlským studentským sborem KOS a Gybonem z Hradce Králové. Po několika úspěšných provedeních byla příjemná spolupráce završena natočením společného CD. O rok později se sbor zúčastnil festivalu Festa Choralis v Bratislavě, odkud si odvezl zlaté pásmo se ziskem 98 bodů ze 100 možných. Pod vedením Jiřího Skopala ml. byla v roce 2010 ještě provedena Carmina Burana od Carla Orffa, o rok později Růžičkova Jazzová mše a v roce 2012 Magnificat A. Vivaldiho a Vánoční mše Jakuba Jana Ryby ve spolupráci s Filharmonií Hradec Králové.

V roce 2012 sbor převzal současný sbormistr Jan Fajfr. Nově nacvičený repertoár renesanční duchovní hudby byl poprvé proveden na koncertě v kostele Božského Srdce Páně v Hradci Králové v květnu 2013. Několika repríz se dočkalo Stabat Mater od Antonína Dvořáka. Mezi další velká díla pak patří Missa Pastoralis od současného skladatele Jiřího Laburdy. Ta se v úpravě pro sóla, sbor a varhany stala pilířem nového vánočního CD. Dílo Jiřího Laburdy nachází v okruhu zasvěcených interpretů a odborníků vždy vstřícný ohlas a sám autor byl jejím provedením natolik potěšen, že dokomponoval orchestrální part a v novém zpracování byla Missa Pastoralis ve světové premiéře uvedena v katedrále Sv. Ducha v Hradci Králové a v Sukově síni v Pardubicích v roce 2015. Ke spolupráci byl tentokrát přizván sbor a orchestr při Konzervatoři Pardubice. Na jaře téhož roku se smíšené Jitro zúčastnilo festivalu Plzeňské notování a o rok později Evropského festivalu duchovní hudby Šumava - Bayerischer Wald, kde posluchači ocenili pestře budovaný repertoár nabízející prostor pro uplatnění dlouholetých sborových zkušeností všech zpěváků. Mezi větší projekty sboru patří rovněž podzimní turné v roce 2017 s koncerty francouzské romantické hudby s varhanním doprovodem, následující rok potom vystoupení na Mezinárodním hudebním festivalu Smetanova Litomyšl a koncertní cesta do Číny.

Sbormistr Mgr. et Bc. Jan Fajfr

Po maturitě v roce 1993 absolvoval jednoleté studium v Teologickém konviktu v Litoměřicích, poté studoval na KTF UK v Praze. V letech 2000 – 2003 v rámci bakalářského studijního programu na PedF UK obor Sbormistrovství chrámové hudby. Studoval hru na varhany a varhanní improvizaci u Mgr. Michala Novenka a sbormistrovství u Prof. Jiřího Koláře. Na PedF UHK absolvoval v roce 2011 obor Hudební výchova pro SŠ a Sbormistrovství u Prof. Jiřího Skopala.

V roce 2004 se stal pedagogem pardubické konzervatoře, kde vyučuje hudebně teoretické předměty a varhanní improvizaci. V sezónách 2005, 2006 a 2011 byl dirigentem Litomyšlského symfonického orchestru. Od roku 2012 je varhaníkem v kostele Božského Srdce Páně v Hradci Králové a rok nato se stal sbormistrem královéhradeckého Smíšeného sboru JITRO.

Přílohy  (2)

Smiseny_sbor_Jitro_-_letak_DL_cz.pdf

Propagační leták v českém jazyce ve velikosti DL (PDF soubor)

Smiseny_sbor_Jitro_-_letak_DL_en_de.pdf

Propagační leták v anglickém a německém jazyce ve velikosti DL (PDF soubor)

fotografie Smíšeného sboru JITRO title= fotografie Smíšeného sboru JITRO title= fotografie Smíšeného sboru JITRO title=