Smíšený sbor Jitro účinkoval na Plzeňsku

Tentokrát jsme nevyjeli na tradiční šumavský festival duchovní hudby, ale na dva naše další samostatné výroční koncerty u příležitosti letošního čtvrtstoletí sboru. První se uskutečnil v pátek 12. května v Plzni, druhý o den později ve Starém Plzenci. Zorganizovali je příbuzní naší sborové kolegyně, jejíž manžel pochází právě z tohoto kraje.

Páteční vystoupení proběhlo v Korandově sboru Českobratrské církve evangelické, která zde působí v jedné z nejvýznamnějších funkcionalistických budov Města Plzně. Návštěvníků nepřišlo mnoho, ale o to vnímavější, vděčnější a vřelejší byly jejich reakce. Závěrečné slovo zdejšího pana faráře dobrý pocit z vystoupení dotvořilo nám i publiku. Po koncertě jsme přejeli na večeři a nocleh do velmi příjemného penzionu Český dvůr ve Starém Plzenci.

Druhý den dopoledne byla na programu domluvená prohlídka firmy Bohemia Sekt. Provázel nás hlavní sklepmistr, s nímž jsme si padli do oka i do noty. Z plánované hodinové prohlídky provozu byla dvouhodinová, ochutnávka šumivých vín se rovněž protáhla. A po zjištění, že má zrovna dnes náš průvodce narozeniny, zazněl v degustační místnosti také náš zpěv. „Šumný“ a nečekaně zajímavý zážitek uzavřel nákup vín v podnikové prodejně firmy.

Využití několika hodin volna po vynikajícím obědě bylo libovolné. Nabízel se nejen odpočinek, ale i výšlap k hradu Radyně nebo na Hůrku k rotundě sv. Petra a Pavla s nedalekými základy dvou starobylých kostelů a hradištních valů z 10. století. Po čtvrté hodině nás čekala zkouška v kostele Narození Panny Marie, místě děje druhého koncertu, který se konal v rámci cyklu koncertů pro staroplzenecké varhany. Publikum se dostavilo v podobném počtu a ladění, jako v Plzni. Závěrem promluvil pan Esterle, tchán naší kolegyně a hlavní organizátor obou našich vystoupení. Jeho tklivá a pozitivní slova dovedla k dojetí nejen návštěvníky, ale i nás účinkující…

Po koncertě jeli někteří sboristé domů, ostatní zůstali do neděle; část této skupiny ještě podnikla výlet na zámek Kozel. Bez ohledu na délku pobytu byl tento výjezd pro nás všechny nezapomenutelný z vícero důvodů:
Navštívili jsme starobylé místo, jehož historie se začala psát už tři sta let před městem Plzní. Setkali jsme se se sympatickým a vtipným sklepmistrem, ukázkovým příkladem „srdcaře“, který nás poutavě obohatil spoustou zajímavých informací. Zpívali jsme před kultivovaným obecenstvem, jež umělo dát najevo opravdový zájem o náš žánr. Příjemné dojmy a zážitky dotvořili místní organizátoři i prostředí penzionu Český dvůr a jeho milý a ochotný personál.

Byla to skvělá „náhrada“ za letošní neúčast na šumavském festivale!

Je jedním ze zadních představitelů zástavské hudební scény. Svou kariéru započal u místních božích muk, kde vedl pobožnosti za účasti až několika lidí. V průběhu tohoto slibného začátku se zhostil takových projektů jako například nácviku písně Mária, Mária…. nebo provedení jednohlasých loretánských litanií v úpravě "ne-unisono". Dosud sice nezískal žádnou cenu na mezinárodních prestižních soutěžích, avšak osobitost jeho hudebního projevu i svědomitost, se kterou k nácviku skladeb přistupuje, napovídá, že v budoucnosti ani žádnou nezíská. Václav Metoděj Uhlíř je již ve svém nezralém věku velkou nadějí zástavského hudebního života a jeho úspěchy již nyní přesahují hranice této osady.

Zástava = osada na pomezí katastrálních území Bohumilče a Újezdu u Sezemic, čítající 19 domů a 38 obyvatel. Osada leží při jižní hranici královéhradeckého kraje a je obklopena lesy a bažinami.