Svatováclavská benefice pro Danetu

V páteční podvečer 30. září jsme v královéhradecké Městské hudební síni uspořádali další dobročinný koncert sboru u příležitosti Dne české státnosti a svátku sv. Václava. Spolu s námi vystoupil dětský sbor Daneťáček z Mateřské školy, základní školy a střední školy Daneta, s.r.o. v Hradci Králové a právě na podporu tohoto zařízení výtěžek koncertu směřoval. Naše červencová nabídka ke spoluúčinkování byla nadšeně přijata, proto byl právě Daneťáček původcem prvních tónů, jež 30. září v síni zazněly.

Na slavnostně oblečených dětech bylo vidět, že je pro ně koncert důležitá událost, již intenzivně prožívají. Nastoupily na jeviště s několika asistentkami a pod vedením sbormistryně Lady Holaňové zazpívaly tři písničky s doprovodem flétnisty Dana Bělohoubka a varhaníka Vojtěcha Esterleho. Bylo to opravdu milé, povedené a emotivní vystoupení, což vnímavé obecenstvo ocenilo nejen vřelým potleskem, ale – jak se později ukázalo – i svými štědrými příspěvky, za které všem velice děkujeme.

Po Daneťáčku předvedl svůj program náš sbor a pak následovala společná písnička. S dětmi jsme si zazpívali skladbu „Stromy“ Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka s doprovodem varhan. A to byl také závěr příjemného a smysluplného zářijového vystoupení, jehož atmosféru tato písnička ještě umocnila svou pohodou a jemným filozofickým nadhledem.

Je jedním ze zadních představitelů zástavské hudební scény. Svou kariéru započal u místních božích muk, kde vedl pobožnosti za účasti až několika lidí. V průběhu tohoto slibného začátku se zhostil takových projektů jako například nácviku písně Mária, Mária…. nebo provedení jednohlasých loretánských litanií v úpravě "ne-unisono". Dosud sice nezískal žádnou cenu na mezinárodních prestižních soutěžích, avšak osobitost jeho hudebního projevu i svědomitost, se kterou k nácviku skladeb přistupuje, napovídá, že v budoucnosti ani žádnou nezíská. Václav Metoděj Uhlíř je již ve svém nezralém věku velkou nadějí zástavského hudebního života a jeho úspěchy již nyní přesahují hranice této osady.

Zástava = osada na pomezí katastrálních území Bohumilče a Újezdu u Sezemic, čítající 19 domů a 38 obyvatel. Osada leží při jižní hranici královéhradeckého kraje a je obklopena lesy a bažinami.