Velká sláva v Litomyšli

Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže v Litomyšli zažil v sobotu 10. září 2022 významnou událost. Bylo jí posvěcení nového oltáře, které proběhlo během slavnostní mše svaté celebrované biskupem královéhradeckým Mons. Janem Vokálem za účasti litomyšlského probošta, zástupců místní kolegiátní kapituly, kléru litomyšlského vikariátu a představitelů místního politického a kulturního života. Smíšený sbor Jitro měl tu čest doprovodit tento vzácný obřad svým zpěvem. Nebyli jsme na to sami, spojili jsme síly se Svatoondřejskou Scholou z Třebechovic pod Orebem pod vedením sbormistra Jiřího Kudrny. Slavnostnost pak korunoval souzvuk varhan a žesťů.

Do nitra oltáře, díla mladého architekta Štěpána Jílka, byly poté uloženy zapečetěné ostatky litomyšlského patrona svatého Viktorína.

Pro Litomyšl to byl slavnostní okamžik, který přilákal návštěvníky z širokého okolí. Nejen na samotnou mši svatou, ale i na následující setkání ve farní zahradě, které proběhlo v příjemné atmosféře slunečného zářijového odpoledne.

Je jedním ze zadních představitelů zástavské hudební scény. Svou kariéru započal u místních božích muk, kde vedl pobožnosti za účasti až několika lidí. V průběhu tohoto slibného začátku se zhostil takových projektů jako například nácviku písně Mária, Mária…. nebo provedení jednohlasých loretánských litanií v úpravě "ne-unisono". Dosud sice nezískal žádnou cenu na mezinárodních prestižních soutěžích, avšak osobitost jeho hudebního projevu i svědomitost, se kterou k nácviku skladeb přistupuje, napovídá, že v budoucnosti ani žádnou nezíská. Václav Metoděj Uhlíř je již ve svém nezralém věku velkou nadějí zástavského hudebního života a jeho úspěchy již nyní přesahují hranice této osady.

Zástava = osada na pomezí katastrálních území Bohumilče a Újezdu u Sezemic, čítající 19 domů a 38 obyvatel. Osada leží při jižní hranici královéhradeckého kraje a je obklopena lesy a bažinami.