Velká sláva v Litomyšli

Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže v Litomyšli zažil v sobotu 10. září 2022 významnou událost. Bylo jí posvěcení nového oltáře, které proběhlo během slavnostní mše svaté celebrované biskupem královéhradeckým Mons. Janem Vokálem za účasti litomyšlského probošta, zástupců místní kolegiátní kapituly, kléru litomyšlského vikariátu a představitelů místního politického a kulturního života. Smíšený sbor Jitro měl tu čest doprovodit tento vzácný obřad svým zpěvem. Nebyli jsme na to sami, spojili jsme síly se Svatoondřejskou Scholou z Třebechovic pod Orebem pod vedením sbormistra Jiřího Kudrny. Slavnostnost pak korunoval souzvuk varhan a žesťů.

Do nitra oltáře, díla mladého architekta Štěpána Jílka, byly poté uloženy zapečetěné ostatky litomyšlského patrona svatého Viktorína.

Pro Litomyšl to byl slavnostní okamžik, který přilákal návštěvníky z širokého okolí. Nejen na samotnou mši svatou, ale i na následující setkání ve farní zahradě, které proběhlo v příjemné atmosféře slunečného zářijového odpoledne.