Ohlédnutí za koncertem Zpíváme pro UNICEF

Naši milí příznivci,
v pátek 25. března 2022 jsme se připojili k mnoha sborům po celé České republice a v rámci akce Zpíváme pro UNICEF uspořádali koncert, jehož výtěžek ze vstupného (9 800 Kč) byl věnován fondu UNICEF. Ten vybrané prostředky využije na pomoc a podporu dětí na válkou zmítané Ukrajině.
Svoje pěvecké umění jsme posluchačům předvedli v jedinečném prostředí sálu Muzea východních Čech. Akustika tohoto krásného prostoru jako by byla pro sborové koncerty stvořená, dřevem obložené stěny lahodily oku a zvuk, který vytvořily, uchu všech přítomných.
Program vystoupení byl průřezem našeho současného repertoáru, zahrnoval už zažité skladby, ale i úplné novinky, které jsme nacvičili teprve před několika týdny. Posluchači měli možnost poslechnout si i písně, které jsme předvedli hned následující den před porotou na soutěži Choralia Praha, ale o tom až v dalším příspěvku 😊
Shrnuto a podtrženo byl koncert podle slov našich posluchačů krásným zážitkem a příjemným zastavením. Taktéž pro nás všechny.

Je jedním ze zadních představitelů zástavské hudební scény. Svou kariéru započal u místních božích muk, kde vedl pobožnosti za účasti až několika lidí. V průběhu tohoto slibného začátku se zhostil takových projektů jako například nácviku písně Mária, Mária…. nebo provedení jednohlasých loretánských litanií v úpravě "ne-unisono". Dosud sice nezískal žádnou cenu na mezinárodních prestižních soutěžích, avšak osobitost jeho hudebního projevu i svědomitost, se kterou k nácviku skladeb přistupuje, napovídá, že v budoucnosti ani žádnou nezíská. Václav Metoděj Uhlíř je již ve svém nezralém věku velkou nadějí zástavského hudebního života a jeho úspěchy již nyní přesahují hranice této osady.

Zástava = osada na pomezí katastrálních území Bohumilče a Újezdu u Sezemic, čítající 19 domů a 38 obyvatel. Osada leží při jižní hranici královéhradeckého kraje a je obklopena lesy a bažinami.