Ohlédnutí za Svatováclavským koncertem

Ve čtvrtek 30. září 2021 se uskutečnil další ročník benefičního Svatováclavského koncertu našeho sboru. Stalo se tak jako v minulých letech v krásných gotických prostorách královéhradecké katedrály Svatého Ducha.
Letošní ročník koncertu jsme se rozhodli spojit s Fakultní nemocnicí Hradec Králové a pozvali jsme zdravotníky a zaměstnance tohoto zařízení, abychom jim tak poděkovali za jejich práci. Kromě toho výtěžek z vystoupení, který činil 10 442 korun, poputuje na nákup pomůcek pro nemocné v rámci ambulantní rehabilitační péče o nemocné s post-COVID syndromem na Plicní klinice FNHK.
Že jsme se na koncert moc těšili, není potřeba s ohledem na panující situaci zdůrazňovat. Pro nás tu byla ovšem vedle skoro nekonečně dlouhé pauzy ve zpívání ještě další výzva, poprvé jsme vystupovali pod vedením našeho nového sbormistra, Lukáše Mekini. Program vystoupení tvořila duchovní hudba zahrnující skladby od období renesance po současnost. Koncert byl rozdělen do několika tématických bloků a celým jím provázely a o autorech i skladbách posluchačům leccos zajímavého pověděly naše dvě sboristky Katka a Bětka.
Podle nadšeného potlesku během celého koncertu, aplausu ve stoje na jeho konci, podle dvou přídavků, které si posluchači vyžádali i podle radosti ve tvářích všech včetně nás můžeme říct, že se koncert povedl a přinesl všem zúčastněným přesně to, co měl, krásný zážitek ze společně sdílené hudby.

Je jedním ze zadních představitelů zástavské hudební scény. Svou kariéru započal u místních božích muk, kde vedl pobožnosti za účasti až několika lidí. V průběhu tohoto slibného začátku se zhostil takových projektů jako například nácviku písně Mária, Mária…. nebo provedení jednohlasých loretánských litanií v úpravě "ne-unisono". Dosud sice nezískal žádnou cenu na mezinárodních prestižních soutěžích, avšak osobitost jeho hudebního projevu i svědomitost, se kterou k nácviku skladeb přistupuje, napovídá, že v budoucnosti ani žádnou nezíská. Václav Metoděj Uhlíř je již ve svém nezralém věku velkou nadějí zástavského hudebního života a jeho úspěchy již nyní přesahují hranice této osady.

Zástava = osada na pomezí katastrálních území Bohumilče a Újezdu u Sezemic, čítající 19 domů a 38 obyvatel. Osada leží při jižní hranici královéhradeckého kraje a je obklopena lesy a bažinami.