Máme nového sbormistra

Naši milí příznivci,
v minulých dnech proběhl v našem sboru konkurs, při kterém jsme vybírali nového sbormistra. Konečným vítězem se stal pan Lukáš Mekiňa, kterému tímto srdečně gratulujeme, moc se těšíme na spolupráci s ním a na novou etapu našeho sboru.

Chtěli bychom také mnohokrát poděkovat ostatním uchazečům nejen za čas, který nám ze svých nabitých pracovních dní konce školního roku věnovali, ale i za zájem o nás, který nás velmi potěšil, za odvahu, kterou prokázali, když se před nás postavili, za energii, kterou věnovali sestavení přehledu zvažovaného repertoáru, ale hlavně za opravdu velmi kvalitní ukázky zkoušek, které jsme díky nim mohli zažít. Nasadili sobě navzájem, ale i nám velmi vysokou laťku. Rozhodování mezi nimi nebylo jednoduché, neboť obsazení konkursu předčilo naše nejodvážnější očekávání, ale zároveň nás naplnilo nadějí, že ať zvítězí kdokoliv, budeme moci pokračovat v kvalitní sborové práci.

Je jedním ze zadních představitelů zástavské hudební scény. Svou kariéru započal u místních božích muk, kde vedl pobožnosti za účasti až několika lidí. V průběhu tohoto slibného začátku se zhostil takových projektů jako například nácviku písně Mária, Mária…. nebo provedení jednohlasých loretánských litanií v úpravě "ne-unisono". Dosud sice nezískal žádnou cenu na mezinárodních prestižních soutěžích, avšak osobitost jeho hudebního projevu i svědomitost, se kterou k nácviku skladeb přistupuje, napovídá, že v budoucnosti ani žádnou nezíská. Václav Metoděj Uhlíř je již ve svém nezralém věku velkou nadějí zástavského hudebního života a jeho úspěchy již nyní přesahují hranice této osady.

Zástava = osada na pomezí katastrálních území Bohumilče a Újezdu u Sezemic, čítající 19 domů a 38 obyvatel. Osada leží při jižní hranici královéhradeckého kraje a je obklopena lesy a bažinami.