Opět zpíváme

Naši milí příznivci,
po téměř nekonečně dlouhé době jsme zase začali zkoušet. Bohužel ani nás neminuly dopady všudypřítomné situace spojené s pandemií. Po devíti letech se rozhodl ukončit své působení v našem sboru sbormistr Mgr. et Bc. Jan Fajfr.
Děkujeme mu za práci a za čas, který nám věnoval. Cesta, kterou zvolil a kterou nás vedl, nám umožnila zažít čistou radost z hudby i hrdost na to, co společně dokážeme předat publiku.
Tímto směrem chceme pokračovat i dál a věříme, že se nám podaří získat sbormistra/sbormistryni, který/která s námi bude tuto myšlenku sdílet a pomůže nám ji posunout ještě dál.