Opět zpíváme

Naši milí příznivci,
po téměř nekonečně dlouhé době jsme zase začali zkoušet. Bohužel ani nás neminuly dopady všudypřítomné situace spojené s pandemií. Po devíti letech se rozhodl ukončit své působení v našem sboru sbormistr Mgr. et Bc. Jan Fajfr.
Děkujeme mu za práci a za čas, který nám věnoval. Cesta, kterou zvolil a kterou nás vedl, nám umožnila zažít čistou radost z hudby i hrdost na to, co společně dokážeme předat publiku.
Tímto směrem chceme pokračovat i dál a věříme, že se nám podaří získat sbormistra/sbormistryni, který/která s námi bude tuto myšlenku sdílet a pomůže nám ji posunout ještě dál.

Je jedním ze zadních představitelů zástavské hudební scény. Svou kariéru započal u místních božích muk, kde vedl pobožnosti za účasti až několika lidí. V průběhu tohoto slibného začátku se zhostil takových projektů jako například nácviku písně Mária, Mária…. nebo provedení jednohlasých loretánských litanií v úpravě "ne-unisono". Dosud sice nezískal žádnou cenu na mezinárodních prestižních soutěžích, avšak osobitost jeho hudebního projevu i svědomitost, se kterou k nácviku skladeb přistupuje, napovídá, že v budoucnosti ani žádnou nezíská. Václav Metoděj Uhlíř je již ve svém nezralém věku velkou nadějí zástavského hudebního života a jeho úspěchy již nyní přesahují hranice této osady.

Zástava = osada na pomezí katastrálních území Bohumilče a Újezdu u Sezemic, čítající 19 domů a 38 obyvatel. Osada leží při jižní hranici královéhradeckého kraje a je obklopena lesy a bažinami.