Evropský festival duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald

Stejně jako v minulých letech čeká náš sbor za pár týdnů účast na Evropském festivalu duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald. Přestože jsme se po loňské přestávce na Šumavu těšili, budou letos festivalové koncerty bohužel nahrazeny online přenosy.
I tak se nám naskytne příležitost zazpívat živě, a to na slavnostní mši, která se bude v rámci festivalu konat v neděli 6. června 2021 od 10 hodin při příležitosti znovuvysvěcení katedrály sv. Bartoloměje v Plzni po její několikaleté rekonstrukci. Věříme, že svou účastí přispějeme k jedinečnosti této události.

Záznam online koncertu z 22. 5. 2021 můžete zhlédnout na Youtube.

Je jedním ze zadních představitelů zástavské hudební scény. Svou kariéru započal u místních božích muk, kde vedl pobožnosti za účasti až několika lidí. V průběhu tohoto slibného začátku se zhostil takových projektů jako například nácviku písně Mária, Mária…. nebo provedení jednohlasých loretánských litanií v úpravě "ne-unisono". Dosud sice nezískal žádnou cenu na mezinárodních prestižních soutěžích, avšak osobitost jeho hudebního projevu i svědomitost, se kterou k nácviku skladeb přistupuje, napovídá, že v budoucnosti ani žádnou nezíská. Václav Metoděj Uhlíř je již ve svém nezralém věku velkou nadějí zástavského hudebního života a jeho úspěchy již nyní přesahují hranice této osady.

Zástava = osada na pomezí katastrálních území Bohumilče a Újezdu u Sezemic, čítající 19 domů a 38 obyvatel. Osada leží při jižní hranici královéhradeckého kraje a je obklopena lesy a bažinami.