Koncert Smíšeného sboru Jitro v Hradci Králové ke svátku sv. Václava

Smíšený sbor Jitro pomáhá nemocným

V Hradci Králové působí světově proslulý dětský sbor Jitro, který již téměř padesát let diriguje prof. Jiří Skopal. Absolventům Jitra však sborový zpěv tak chyběl, že se roku 1997 rozhodli založit Jitro dospělých. Původně to byl sbor ženský, ale brzy se rozšířil i o muže. Dnes jej tvoří asi 10 mužů a 25 mladých žen.

V Žirči nedaleko Dvora Králové žijí v Domově sv. Josefa nemocní s roztroušenou sklerózou, což je jediné lůžkové zařízení v ČR pro pacienty s touto nemocí. Umožňují zde jejich dlouhodobé pobyty a poskytují odlehčovací služby, jeho pracovníci jsou ochotní poradit nemocným i jejich blízkým, poskytují zde nejen zdravotní, ale i sociální služby, potřebným půjčují různé pomůcky.

Jak lze pěvecký sbor a zdravotnické služby spojit? Jednoduše, jednou z možností je uspořádat pro ně benefiční koncerty. Jeden z takových – svatováclavský koncert – se uskutečnil v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové 24. září 2020. Sbor diriguje Mgr. Jan Fajfr a tentokrát zvolil program především z děl světových autorů. Na úvod se katedrálou rozezněla jeho vlastní Varhanní variace, která od jemných tónů přecházela v burácení a naopak. Posluchače tak autor a interpret v jedné
osobě vhodně připravil k dalšímu poslechu.

Z českých autorů vybral skladbu Pater Noster Zd. Lukáše, který stále náleží k našim nejoblíbenějším skladatelům sborové tvorby (autor 350 skladeb). Byl nejen zkušeným skladatelem, ale i úspěšným sbormistrem sboru Česká píseň, byl vysoce ceněn i v USA, ve Španělsku a dalších zemích. Hudbu a zpěv považoval s obdobně naladěnými lidmi za „ekologie duše“, což je hluboká pravda. Jeho modlitba Otčenáše v podání Smíšeného sboru Jitro zněla katedrálou skutečně velmi niterně. Obdobně blízká byla posluchačům Bortňanského skladba Tebe pajom. Tento ruský skladatel (1751 – 1825) narozený na Ukrajině byl již v sedmi letech přijatý do sboru v Petrohradu, později získal stipendium v Itálii (v Římě, Neapoli a Bologne). Tento mistr duchovní hudby a zpěvu komponoval i opery, stal se ředitelem Dvorního pěveckého sboru v Petrohradu. Měl takovou důvěru, že dohlížel na vydávání a provozování církevní hudby. Právem jsou jeho ostatky uloženy v Panteonu osobností ruské kultury. Fajfrův Smíšený sbor Jitro tuto skladbu zpívá velmi procítěně i na počest nedávno zemřelého zpěváka sboru.

Pak se otevřel pestrý vějíř duchovních skladeb od středověku po 20. století a současnost. Zaznělo Popule meus od T. L. Da Vittoria (Moji lidé), moteto, které bylo vydáno v Římě r. 1585. Pozdně renesanční španělský skladatel zvolil jednoduché harmonie, kdy Ježíš rozmlouvá s lidmi. Z posvátných polyfonií litevského skladatele Miškinise, který vyučuje na Litevské hudební a divadelní akademii a je prezidentem Litevské sborové unie, vybrali Gloria Patri. Od G. Allegriho (1582 – 1652), italského kněze a skladatele, provedli Miserere mei, Deus (Smiluj se nade mnou Bože). Tato barokní skladba měla premiéru v Sixtinské kapli ve Vatikánu, stejně procítěně zazněla i v hradecké katedrále. Od M. Durufleho (1902 – 1986), který působil v Rouenské katedrále a byl profesorem harmonie na pařížské konzervatoři, zvolili skladbu Ubi Caritas.

Od P. Baslera zazpívali Gloria z Keňské mše. Autor je profesorem hudby na Univerzitě na Floridě a hraje i na lesní roh. Vystoupil ve slavné Carnegie Hall, působil i v Dominikánské republice a v Keni, kde byl vybrán i do Stálé hudební komise prezidenta. M. Hogan (1957 – 2003) byl americkým hudebním skladatelem a aranžérem mezinárodního věhlasu, pobýval i v Evropě, především ve Vídni. Jeho sbor zpíval i na Světovém sborovém sympóziu a australském Sydney. Oživoval černošské hudební tradice i pro Evropu. Z jeho aranží dirigent Fajfr zvolil Elijah Rock. V hudebním světě je i velmi uznávaný B. Joell (nar. 1949), americký zpěvák, skladatel a klavírista, přezdívaný Pan piano – prodalo se prý již jeho 150 milionů nosičů. Z jeho tvorby Fajfr vybral skladbu And so it goes (A tak to jde). Z díla dalšího amerického skladatele H. Smitha zazpíval sbor Ride the Chariot (Jízda v nebeském voze). Americký skladatel A. Thomas (nar. 1939) pobýval dlouhodoběji v Evropě, studoval i u našeho skladatele Karla Husy v Paříži. Jako klavírista a dirigent hostuje po celém světě, patří mezi tzv. Prezidentské učence Bílého domu. Fajfrův sbor zazpíval Keep Your Lamps (Udržujte své lampy), skladbu, která vychází z Matoušova evangelia a podobenství o pannách, které přinesly olej do lamp, aby viděly Ježíše v soudný den. Hlavní program pak uzavřela skladba M. Francisca I Will Sing Forever (Budu zpívat vždy z Tvé lásky, ó Pane). Tento autor liturgických písní působí na Filipinách, ale studoval i ve Vatikánu.

Jan Fajfr a Smíšený sbor Jitro připravili posluchačům v zaplněné katedrále v Hradci Králové velmi hodnotný podvečer, kdy duchovní zpěv rezonoval v našem nitru a byl svátkem i pro řadu klientů domova sv. Josefa ze Žirče, kteří do Hradce Králové přijeli. V závěru zástupci sboru předali klientům dárky, které stvrdily propojenost světa lidí dobré vůle. Koncert byl krásným úvodem do svatováclavských dnů.

Čestmír Brandejs