Svatováclavský koncert

Svatováclavský koncert 24. 9. 2020 v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové

Necelý měsíc před letošním svatováclavským koncertem provázely členy sboru obavy a nejistota ohledně jeho samotného konání. Důvod byl nasnadě: sílící nákaza novým typem koronaviru, která přišla v očekávané druhé vlně.

Vzhledem k tomu, že letní období proběhlo bez jakýchkoliv omezení v bezstarostném a optimistickém duchu i přes varování některých odborníků, dalo se očekávat, že druhá vlna přijde dříve. A tak se i stalo. Naše obavy narostly v posledních dvou týdnech před beneficí, tedy v době, kdy už opět platila některá opatření a omezení při pořádání sportovních a kulturních akcí. V nejistotách a dohadech nakonec udělaly jasno dva dotazy na ministerstvo zdravotnictví, protože bylo potřebné mít správné informace ohledně přípravy i samotného konání koncertu. Bylo to úlevné, ukázalo se, že svatováclavská benefice může proběhnout bez drastických a příliš náročných opatření.

Výtěžek letošního koncertu byl určen Domovu sv. Josefa v Žirči, jedinému zařízení u nás, které se stará o nemocné s roztroušenou sklerózou. Klienti tohoto centra byli na koncertě osobně přítomni i se svými průvodci. Před pátou hodinou je pak doplnili ostatní zarouškovaní návštěvníci. Ti zaplnili kostelní lavice asi ze tří čtvrtin jejich kapacity a my si oddechli podruhé. Proč? Bylo nám známo, že se v Hradci souběžně s naší beneficí konají tři významné kulturní akce, a tak naše obavy ohledně návštěvnosti byly zcela na místě. Ale naštěstí to dobře dopadlo i v tomto ohledu.

Letošní koncert zahájil Honza Fajfr, který rozezněl katedrální varhany svými autorskými variacemi. Poté promluvil zástupce žirečského Domova a pak už nastoupil sbor se svým programem.

Věříme, že náš koncert návštěvníky potěšil a projevilo se to i ve výši shromážděné částky, která bude pro Domov sv. Josefa přínosná. Těšíme se, že se na naší příští benefici opět setkáme s věrným a zároveň empatickým publikem.

Děkujeme všem, kteří přispěli a pomohli!

 

Dopis z Domova sv. Josefa den po koncertu:

Chtěla bych Vám upřímně poděkovat i za klienty za včerejší úžasný zážitek, který jste nám připravili v katedrále sv. Ducha.
Děkujeme za skvělou organizaci, milé přijetí, a profesionální podání smíšeného sboru.
V neposlední řadě děkujeme i za možnost mít tento večer pokladničku pro naši neziskovou organizaci.
Našli jsme v ní krásných 9.944,- Kč.
DĚKUJEME VÁM ❤
Přeji celému sboru i nadále radost z rozdávání krásných zážitků, jak jsme to měli včera i my.
S díky a přáním všeho dobrého
Jitka Holcová

Dopis z Domova sv. Josefa:

Chtěl bych Vám ještě jednou ze srdce poděkovat za nádherný a vydařený koncert, který jste pro Domov sv. Josefa uspořádali.

Bylo to pohlazení po duši, krásný večer, ke kterému nám zpívaly andělské chóry. Rovněž naši klienti byli nadšení. Na každém členovi sboru bylo vidět, že zpívá rád, a slyšet, že zpívá krásně. ☺ Tato radost je ještě umocněna tím, že se vybralo krásných 9.944,- Kč na podporu rehabilitace pro nemocné roztroušenou sklerózou v Domově sv. Josefa. 286 Kč je částka na dofinancování 1 hodiny terapií v Domově sv. Josefa. Celkem jste tak podpořili 35 takových hodin, které pomáhají našim pacientům k větší soběstačnosti.

Budete-li chtít, velmi rádi Vás přivítáme na některém z příštích ročníků Svatoanenských slavností v Žirči.

Ještě jednou děkuji a přeji vše dobré do nadcházejících podzimních dní,
Ing. Jan Staněk

Je jedním ze zadních představitelů zástavské hudební scény. Svou kariéru započal u místních božích muk, kde vedl pobožnosti za účasti až několika lidí. V průběhu tohoto slibného začátku se zhostil takových projektů jako například nácviku písně Mária, Mária…. nebo provedení jednohlasých loretánských litanií v úpravě "ne-unisono". Dosud sice nezískal žádnou cenu na mezinárodních prestižních soutěžích, avšak osobitost jeho hudebního projevu i svědomitost, se kterou k nácviku skladeb přistupuje, napovídá, že v budoucnosti ani žádnou nezíská. Václav Metoděj Uhlíř je již ve svém nezralém věku velkou nadějí zástavského hudebního života a jeho úspěchy již nyní přesahují hranice této osady.

Zástava = osada na pomezí katastrálních území Bohumilče a Újezdu u Sezemic, čítající 19 domů a 38 obyvatel. Osada leží při jižní hranici královéhradeckého kraje a je obklopena lesy a bažinami.