Sborové soustředění

Podařilo se! S půlročním zpožděním konečně proběhlo naše plánované soustředění. V době, kdy opět stoupá počet nakažených novým typem koronaviru, je těžké plánovat cokoliv včetně sborových akcí. Přesto doufáme, že už vloni avizovaná svatováclavská benefice proběhne. A právě k této akci naše soustředění směřovalo především.

Odehrálo se 28. – 30. srpna v Penzionu Parkur v Hrobicích – velmi příjemném místě jak pro odpočinek, tak pro nějakou kolektivní činnost, kterou naše víkendové zkoušení nesporně bylo. Ochotný a vstřícný personál nám třikrát denně dodával vydatnou dávku energie v podobě vynikajících hlavních chodů a u baru byl stále zájemcům o občerstvení k dispozici.

Harmonogram zkoušení byl standardní. V rámci obvyklého rozvrhu zkoušek se v pátek pracovalo do půl desáté večer, v sobotu celý den; oba večery jsme pak po zkouškách utužovali kolektiv a dobře se bavili, přičemž v sobotu večer byla zábava první dvě hodiny programově „řízena“. V neděli proběhla poslední zkouška a obědem naše soustředění skončilo.

Nový repertoár v plánu nebyl, šlo o známé skladby, ale v různém stádiu nastudování. Víkend jsme tedy věnovali procvičování problematických, případně polozapomenutých částí i celkovému interpretačnímu zkvalitnění repertoáru, což bylo po dlouhé pauze a jen čtyřech červnových zkouškách nutné.

Náš program se podařilo doladit ke sbormistrově spokojenosti. Věříme, že se návštěvníkům Svatováclavského koncertu Svatováclavského koncertu bude líbit tak, jako ten loňský. My se stejně jako minulý rok těšíme na jeho provedení a věříme, že finanční výtěžek akce bude pro klienty Domova sv. Josefa přínosný.

Je jedním ze zadních představitelů zástavské hudební scény. Svou kariéru započal u místních božích muk, kde vedl pobožnosti za účasti až několika lidí. V průběhu tohoto slibného začátku se zhostil takových projektů jako například nácviku písně Mária, Mária…. nebo provedení jednohlasých loretánských litanií v úpravě "ne-unisono". Dosud sice nezískal žádnou cenu na mezinárodních prestižních soutěžích, avšak osobitost jeho hudebního projevu i svědomitost, se kterou k nácviku skladeb přistupuje, napovídá, že v budoucnosti ani žádnou nezíská. Václav Metoděj Uhlíř je již ve svém nezralém věku velkou nadějí zástavského hudebního života a jeho úspěchy již nyní přesahují hranice této osady.

Zástava = osada na pomezí katastrálních území Bohumilče a Újezdu u Sezemic, čítající 19 domů a 38 obyvatel. Osada leží při jižní hranici královéhradeckého kraje a je obklopena lesy a bažinami.