Půlnoční mše 24. 12. 2019

Půlnoční mše 24. 12. 2019 v kostele Božského srdce Páně na Pražském Předměstí v Hradci Králové pro nás představovala poslední sborovou aktivitu v tomto roce, jejíž scénář se výrazně nemění:
opět čtyři vstupy do mše, začátek v deset večer, opět poměrně málo návštěvníků.

Jediná změna byla v repertoáru:
jeho základ vždy tvoří skladby Tollite hostias, Adeste fideles, často zazní i V půlnoční hodinu a Pán Kristus se narodil. Letos poprvé jsme uvedli skladbu O, magnum mysterium od Mortena Lauridsena, současného amerického skladatele.

Na závěr se jako obvykle zpívalo oblíbené Narodil se Kristus Pán společně s lidmi, kteří se mše zúčastnili. Nechyběly ani varhanní dohry a variace Honzy Fajfra.

Smíšený sbor Jitro přeje šťastný nový rok a na příštích koncertech se těší na všechny své příznivce a návštěvníky!