Půlnoční mše 24. 12. 2019

Půlnoční mše 24. 12. 2019 v kostele Božského srdce Páně na Pražském Předměstí v Hradci Králové pro nás představovala poslední sborovou aktivitu v tomto roce, jejíž scénář se výrazně nemění:
opět čtyři vstupy do mše, začátek v deset večer, opět poměrně málo návštěvníků.

Jediná změna byla v repertoáru:
jeho základ vždy tvoří skladby Tollite hostias, Adeste fideles, často zazní i V půlnoční hodinu a Pán Kristus se narodil. Letos poprvé jsme uvedli skladbu O, magnum mysterium od Mortena Lauridsena, současného amerického skladatele.

Na závěr se jako obvykle zpívalo oblíbené Narodil se Kristus Pán společně s lidmi, kteří se mše zúčastnili. Nechyběly ani varhanní dohry a variace Honzy Fajfra.

Smíšený sbor Jitro přeje šťastný nový rok a na příštích koncertech se těší na všechny své příznivce a návštěvníky!

Je jedním ze zadních představitelů zástavské hudební scény. Svou kariéru započal u místních božích muk, kde vedl pobožnosti za účasti až několika lidí. V průběhu tohoto slibného začátku se zhostil takových projektů jako například nácviku písně Mária, Mária…. nebo provedení jednohlasých loretánských litanií v úpravě "ne-unisono". Dosud sice nezískal žádnou cenu na mezinárodních prestižních soutěžích, avšak osobitost jeho hudebního projevu i svědomitost, se kterou k nácviku skladeb přistupuje, napovídá, že v budoucnosti ani žádnou nezíská. Václav Metoděj Uhlíř je již ve svém nezralém věku velkou nadějí zástavského hudebního života a jeho úspěchy již nyní přesahují hranice této osady.

Zástava = osada na pomezí katastrálních území Bohumilče a Újezdu u Sezemic, čítající 19 domů a 38 obyvatel. Osada leží při jižní hranici královéhradeckého kraje a je obklopena lesy a bažinami.