První a druhá adventní neděle

Dva ze tří letošních adventních koncertů jsou za námi. Jejich program byl až na několik drobných obměn stejný a oba si přišlo poslechnout hodně návštěvníků, což nás samozřejmě velmi potěšilo.

První koncert proběhl 1. prosince 2019 v Evangelickém kostele v Třebechovicích pod Orebem. Obdivovali jsme vyřezávanou nádheru kostelního mobiliáře, na evangelický kostel neobvyklou, která je dílem mistra Jana Podstaty. Jeho umění potvrzuje silnou řezbářskou tradici tohoto regionu. Vždyť kdo by neznal celým světem obdivovaný Třebechovický betlém!

Publikum zaplnilo všechny kostelní lavice a bylo vidět, že přišlo natěšené na vánoční repertoár. Věříme, že si náležitě užilo adventní atmosféru, i když akustika v tomto kostele nebyla zrovna ideální. Dvě závěrečné skladby Tollite Hostias a Adeste fideles zazněly s varhanním doprovodem Honzy Fajfra.

Po koncertě se s námi ještě počítalo při rozsvícení vánočního stromu na třebechovickém náměstí. Tady sbor po projevu pana starosty zazpíval tři skladby a následoval slavnostní ohňostroj, po jehož zhlédnutí jsme se rozjeli do svých domovů.

Druhý koncert 8. prosince 2019 začal v 16 hodin stejně jako první, tentokrát v kostele sv. Mikuláše v Týništi nad Orlicí. Tady na nás silně zapůsobil místní duchovní správce, pan farář Žurawski, který byl přítomen už na naší zkoušce, a kdykoliv mohl dát najevo obdiv nebo chválu, udělal to opravdu upřímným způsobem.  Na koncertu samotném byl vnořen do publika, kde působil také jako zdatný roztleskávač početných, ale zprvu jakoby rezervovaných návštěvníků. Postupně jejich reakce získávaly na intenzitě a závěrečný dlouhotrvající potlesk nakonec sbor vybídl k přídavku, resp. ke dvěma na přání pana faráře.

V Týništi se nám nejen dobře zpívalo. Rádi jsme po koncertě poseděli na faře u občerstvení a při konverzaci samozřejmě nemohl vtipný a zábavný pan farář chybět. Mimo jiné jsme se od něho dozvěděli, že varhany momentálně nejsou funkční, ale změna už na sebe nenechá dlouho čekat. Na jejich zprovoznění totiž pracují osoby nám dobře známé a pro tento účel povolané – Ondřej Mejsnar a Honza Fajfr. Pan farář naznačil, že by o přítomnost sboru stál, až nadejde ona slavnostní chvíle, kdy se varhany v tomto kostele opět rozeznějí. A my takové pozvání jistě rádi přijmeme.

Program našich adventních koncertů:

V l á d c e  s v ě t a                                        T ř i  k r á l o v é

N o v o u  r a d o s t                                       T v ů r c i   s v é m u   d ě k u j í c

V e r b u m  p a t r i s  h u m a n a t u r          P ř i š l o  j s i  k  n á m

V e n i,  v e n i  E m m a n u e l                     K r i s t u s  P á n  s e  n a r o d i l

O, m a g n u m   m y s t e r i u m                   O n c e   i n   R o y a l

P á n   K r i s t u s  s e   n a r o d i l                O,  h o l y  n i g h t

G a u d e t e                                                    V e s e l é  v á n o č n í  h o d y

N o e l  n o u v e l e t                                       A d e s t e  f i d e l e s

T i c h á   n o c

Je jedním ze zadních představitelů zástavské hudební scény. Svou kariéru započal u místních božích muk, kde vedl pobožnosti za účasti až několika lidí. V průběhu tohoto slibného začátku se zhostil takových projektů jako například nácviku písně Mária, Mária…. nebo provedení jednohlasých loretánských litanií v úpravě "ne-unisono". Dosud sice nezískal žádnou cenu na mezinárodních prestižních soutěžích, avšak osobitost jeho hudebního projevu i svědomitost, se kterou k nácviku skladeb přistupuje, napovídá, že v budoucnosti ani žádnou nezíská. Václav Metoděj Uhlíř je již ve svém nezralém věku velkou nadějí zástavského hudebního života a jeho úspěchy již nyní přesahují hranice této osady.

Zástava = osada na pomezí katastrálních území Bohumilče a Újezdu u Sezemic, čítající 19 domů a 38 obyvatel. Osada leží při jižní hranici královéhradeckého kraje a je obklopena lesy a bažinami.