Vystoupení na lékařském kongresu

Po zářijovém sjezdu oftalmologů jsme vystoupili na dalším lékařském setkání letošního podzimu. Šlo o jubilejní XX. Hradecké pediatrické dny, probíhající 22. a 23. listopadu. Opět se konaly v Kongresovém centru Aldis; prostory tohoto areálu svědčily o tom, že se jedná o významnou akci nejen pro zdravotnické odborníky, ale i pro firmy a instituce, zabývající se dětskými pomůckami a produkty pro děti. Kongres samotný probíhal jako vždy ve Velkém sále, přísálí a vestibuly patřily propagaci a prezentaci všeho, co by mohlo být pro pediatry a jim blízké profese zajímavé.

Uvedli jsme tento program (s jednou sborovou premiérou):
Veni, veni Emmanuel
I Will Sing Forever (Manuel Francisco) – premiéra
Somewhere
I Dreamed a Dream
Nearer, My God, to Thee

Věříme, že zúčastnění odborníci vnímali náš program jako příjemnou součást na úvod jejich prvního jednacího dne. Děkujeme organizátorům kongresu, že nás opět oslovili a umožnili nám vystoupením přispět k atmosféře kongresu.

Je jedním ze zadních představitelů zástavské hudební scény. Svou kariéru započal u místních božích muk, kde vedl pobožnosti za účasti až několika lidí. V průběhu tohoto slibného začátku se zhostil takových projektů jako například nácviku písně Mária, Mária…. nebo provedení jednohlasých loretánských litanií v úpravě "ne-unisono". Dosud sice nezískal žádnou cenu na mezinárodních prestižních soutěžích, avšak osobitost jeho hudebního projevu i svědomitost, se kterou k nácviku skladeb přistupuje, napovídá, že v budoucnosti ani žádnou nezíská. Václav Metoděj Uhlíř je již ve svém nezralém věku velkou nadějí zástavského hudebního života a jeho úspěchy již nyní přesahují hranice této osady.

Zástava = osada na pomezí katastrálních území Bohumilče a Újezdu u Sezemic, čítající 19 domů a 38 obyvatel. Osada leží při jižní hranici královéhradeckého kraje a je obklopena lesy a bažinami.