Smíšený sbor Jitro přispěl Škole J. Ježka pro zrakově postižené a k důstojným svatováclavským oslavám

Koncem září 2019 se nám dostalo mimořádného daru – možnost zúčastnit se jako posluchači Svatováclavského benefičního koncertu Smíšeného sboru Jitro. Hradecká katedrála Sv. Ducha poskytla nejvhodnější stánek obdivuhodnému umění tohoto sborového tělesa. Zájem ze strany veřejnosti byl zřejmý: všechny lavice byly do posledního místečka zaplněné. Vždyť i poslání tohoto podvečera bylo velmi ušlechtilé, dobrovolné vstupné připadlo škole Jaroslava Ježka pro zrakově postižené.

Sbormistr Jan Fajfr je nejen výborným dirigentem, ale i skvělým dramaturgem. Zvolil program, který dokonale prověřil a potvrdil kvality jeho sborového tělesa. Zazpívat stylově skladby od Bacha a Černohorského přes Čajkovského, Rachmaninova a Kodályho až ke skladatelům 20. století Lukášovi, Miškinisovi a s Hradcem Králové a katedrálou spojenému Strejcovi – kdo to dokáže?

Jan Fajfr navíc kultivovaným mluveným slovem dokáže vybičovat a vytříbit pozornost posluchačů na maximum. Skvělá akustika chrámového prostoru ještě zvýraznila čistou intonaci a průzračnost souzvuků. Každá skladba dostala od zpěváků Jitra přesně to, co potřebovala. Je to výsledek poctivé práce zkušeného sbormistra a skladatele Jana Fajfra, ale i každého jednotlivého zpěváka a zpěvačky. Vždyť sborový zpěv je záležitost kolektivní a záleží na každém jednotlivci, aby spoluvytvořil konečný efekt.

Tady bylo vidět – a hlavně slyšet – že každému ze zpěváků na kultivovaném vyznění koncertu opravdu záleží. Posluchačům se dostalo zcela mimořádného zážitku a krásného vstupu do svatováclavských oslav, které vyvrcholily o státním svátku 28. září. Děkujeme – bylo to moc krásné!

Eva a Čestmír Brandejsovi