Svatováclavský benefiční koncert aneb katedrála na nohou

V tento den, čtvrtek 26. září 2019, pro nás pozdní odpoledne znamenalo několik velmi příjemných hodin, z nichž budou pozitivní pocity ještě nějaký čas přetrvávat.

V katedrále sv. Ducha jsme uspořádali benefici u příležitosti blížícího se svátku svatého Václava a Dne české státnosti. Od 16 hodin probíhala zkouška a už kolem půl páté přicházeli první návštěvníci, posléze byly kostelní lavice plné, někteří z přítomných stáli vzadu za nimi.

Koncert začal v 17 hodin a opravdu se vydařil.

Obecenstvo vytvořilo úžasnou atmosféru, ve které se dobře a s chutí zpívá (i diriguje), potlesk vstoje, přídavek, slova chvály a uznání po koncertu ještě uvnitř katedrály a potom venku, kde panovalo ukázkové babí léto.

Náš program byl stejný jako letos v květnu na Evropském festivalu duchovní hudby, navíc byla zařazena skladba Jiřího Strejce Hradčany, jež v sobě nesla nejen symboliku blížícího se státního svátku. Byla to i připomínka faktu, že Jiří Strejc působil desítky let přímo v katedrále sv. Ducha jako regenschori a varhaník.

Na dobrovolném vstupném a z prodeje našich sborových CD jsme pro účely benefice získali celkem 10 268 Kč. Finanční zisk směřuje do rukou ředitelky Školy Jaroslava Ježka pro zrakově postižené (www.skolajj.cz), sídlící – též jakoby symbolicky – na pražských Hradčanech. Všem, kteří přispěli, upřímně děkujeme!

Co dodat? Snad jen to, že se moc těšíme na další koncert.

Je jedním ze zadních představitelů zástavské hudební scény. Svou kariéru započal u místních božích muk, kde vedl pobožnosti za účasti až několika lidí. V průběhu tohoto slibného začátku se zhostil takových projektů jako například nácviku písně Mária, Mária…. nebo provedení jednohlasých loretánských litanií v úpravě "ne-unisono". Dosud sice nezískal žádnou cenu na mezinárodních prestižních soutěžích, avšak osobitost jeho hudebního projevu i svědomitost, se kterou k nácviku skladeb přistupuje, napovídá, že v budoucnosti ani žádnou nezíská. Václav Metoděj Uhlíř je již ve svém nezralém věku velkou nadějí zástavského hudebního života a jeho úspěchy již nyní přesahují hranice této osady.

Zástava = osada na pomezí katastrálních území Bohumilče a Újezdu u Sezemic, čítající 19 domů a 38 obyvatel. Osada leží při jižní hranici královéhradeckého kraje a je obklopena lesy a bažinami.