Z tisku: Příjemný zážitek z precizně provedené hudby

Haibühl. Příjemný zážitek z precizně provedené hudby nabídl ve farním kostele Sv. Wolfanga Smíšený sbor JITRO z Hradce Králové, který do Haibühlu přicestoval v rámci 23. ročníku Evropského festivalu duchovní hudby Šumava/Bayerischer Wald. Díky fascinujícímu umění 30 zpěváků tohoto uskupení a jimi prezentované hudby mohli mít posluchači dojem, že neexistují žádné hranice.

Již při bohoslužbě zpěváci přesvědčili svým zpěvem Kyrie z Messe Solennelle Luise Vierna, Alleluja Gordona Younga, skladbou Cantique de Jean Racine Gabriela Faurého, Sanctus Zdeňka Lukáše a konečně Dextera Domini z Trois offertoire Césara Francka. Nepočetné publikum večerní sobotní mše se ale po jejím skončení před navazujícím koncertem ještě zmenšilo.

Přitom by si tento koncert zasloužil velké publikum. Smíšený sbor dirigovaný Janem Fajfrem totiž poskytl průřez svým pestrým repertoárem. Za varhanního doprovodu Ondřeje Mejsnara si posluchači mohli vychutnat mimo jiné barokní skladbu Laudetur Jesus Christus Bohuslava Matěje Černohorského (1684-1742). Po koncertě byli zpěváci z východočeského Hradce Králové přijati a pohoštěni na místní faře Wolfgangsheim. Jan Palek z Lamu, předseda Musikkreis Bayern-Böhmen litoval malého zájmu o duchovní hudbu.

Na fotografii: Smíšený sbor JITRO Hradec Králové, vedený Janem Pfeiferem a Ondřejem Mejsnarem u varhan – ve farním kostele sv. Wolfganga předvedl pestrý koncert svého umění.

Původní text: