Sborové soustředění 15. – 17. 3. 2019

      Sbor má za sebou další „jarní“ soustředění, tentokrát na chatě Bedřichovka v Orlickém Záhoří. Tyto akce jsou vlastně obnovenou tradicí z doby, kdy soubor vedl Jiří Skopal ml. Se současným sbormistrem Janem Fajfrem proběhla v minulých letech čtyři taková soustředění; třikrát v rekreačním zařízení Radost v Horním Jelení a jednou v hotelu Harmonie v krkonošském Prostředním Lánově. (Úplně první jarní soustředění obnoveného Smíšeného Jitra se konalo už v roce 2014 v Novém Adalbertinu).

      Letošní intenzivní víkendové zkoušení se oproti těm minulým v jednom ohledu významně lišilo: sobotní večer po zkouškách měl pevný a předem připravený scénář. Jeden sborový kolega nám připravil vědomostní a dovednostní kvíz (u příležitosti svých narozenin) a vybral pohádkové texty, s kterými čtyři družstva kreativně pracovala. Výsledkem byly zábavné „divadelní“ výplně mezi soutěžemi. Skvěle jsme se bavili a večer závratně rychle utekl. A byla tu neděle, dopolední zkouška, oběd a odjezd domů.

       Na Bedřichovce jsme strávili náročný, smysluplný a díky sobotnímu večeru i nečekaně zábavný víkend. Samotná Bedřichovka prošla významnou rekonstrukcí interiérů, s kuchyní jsme byli taky velmi spokojeni, což jsou dostatečně dobré důvody k tomu, aby naše příští soustředění proběhlo zase tady. Je to příjemné místo pro pobyt, navíc s krásnou okolní scenérií  Orlických hor. S majitelkou chaty je už termín domluvený a možná nezůstane jen u příštího roku…

       Všichni, včetně sbormistra, odjížděli s pocitem, že se při nácviku repertoáru udělalo hodně práce, jako ostatně každý rok. A navíc – už několik týdnů před soustředěním byly všechny hlasové sekce posíleny, celkem tedy o osm lidí, což je na výsledném zvuku sboru znát. Všichni noví členové se soustředění zúčastnili, z ostatních chyběli jen dva. Členská základna tak nyní dosahuje téměř čtyřicítky, a to je počet, který Smíšený sbor Jitro čítal na svém vrcholu v předchozí, Skopalově éře.

Na společných i dělených zkouškách se pracovalo s tímto sborovým repertoárem:

 •  Ave Generosa  (Gjeilo, O.)
 •  Bogoroditse, Devo  (Rachmaninov, S.)
 •  „francouzský program“:
  • Kyrie (Vierne, L. – Messe Solennelle)
  • Dextera Domini (Franck, C.)
  • Cantique de Jean Racine (Fauré, G.)
  • Surrexit a mortuis (Widor, Ch.)
 •  Cherubínská píseň (Čajkovskij, P.)
 •  I Dreamed a Dream (Les Miserables)
 •  Nearer, My God, to Thee (Stevens, J.- Mason, L.)
 •  Northern Lights (Gjeilo, O.)
 •  O, Magnum Mysterium (Lauridsen, M.)
 •  Regina Coeli (Brixi, F.X.)
 •  Sanctus (Lukáš, Z.)
 •  Sicut Cervus (Palestrina, G.P. da)
 •  Sicut locutus est (Bach, J.S.)
 •  Veni, veni, Emmanuel (Kodály, Z.)

Je jedním ze zadních představitelů zástavské hudební scény. Svou kariéru započal u místních božích muk, kde vedl pobožnosti za účasti až několika lidí. V průběhu tohoto slibného začátku se zhostil takových projektů jako například nácviku písně Mária, Mária…. nebo provedení jednohlasých loretánských litanií v úpravě "ne-unisono". Dosud sice nezískal žádnou cenu na mezinárodních prestižních soutěžích, avšak osobitost jeho hudebního projevu i svědomitost, se kterou k nácviku skladeb přistupuje, napovídá, že v budoucnosti ani žádnou nezíská. Václav Metoděj Uhlíř je již ve svém nezralém věku velkou nadějí zástavského hudebního života a jeho úspěchy již nyní přesahují hranice této osady.

Zástava = osada na pomezí katastrálních území Bohumilče a Újezdu u Sezemic, čítající 19 domů a 38 obyvatel. Osada leží při jižní hranici královéhradeckého kraje a je obklopena lesy a bažinami.