Festival amatérských pěveckých sborů

Ve dnech 20.-21.4. 2018 se ve Svitavách konal 13. ročník Festivalu amatérských pěveckých sborů, na který byl přizván i Smíšený sbor Jitro. Na pátečním koncertu se na jevišti Fabriky ve Svitavách představily se samostatným programem místní sbory Dalibor, Proměny, SYxtet a Červánek a hostující Vocatus Ecumenicus z Jimramova,Lanškrounský smíšený sbor, K dur Kuřim a Smíšený sbor Jitro. V průběhu soboty pak probíhala společná zkouška všech zúčastněných sborů s Mladým Týnišťským Big Bandem a sólisty Janou Musilovou a Radkem Novotným. Pracovalo se na nácviku oblíbených melodií z českých a světových muzikálů. Výsledek  společného úsilí byl předveden na slavnostním koncertě spojených sborů v sobotu večer opět na jevišti Fabriky. Prezidentkou svitavského festivalu je paní Dana Ludvíčková.

Je jedním ze zadních představitelů zástavské hudební scény. Svou kariéru započal u místních božích muk, kde vedl pobožnosti za účasti až několika lidí. V průběhu tohoto slibného začátku se zhostil takových projektů jako například nácviku písně Mária, Mária…. nebo provedení jednohlasých loretánských litanií v úpravě "ne-unisono". Dosud sice nezískal žádnou cenu na mezinárodních prestižních soutěžích, avšak osobitost jeho hudebního projevu i svědomitost, se kterou k nácviku skladeb přistupuje, napovídá, že v budoucnosti ani žádnou nezíská. Václav Metoděj Uhlíř je již ve svém nezralém věku velkou nadějí zástavského hudebního života a jeho úspěchy již nyní přesahují hranice této osady.

Zástava = osada na pomezí katastrálních území Bohumilče a Újezdu u Sezemic, čítající 19 domů a 38 obyvatel. Osada leží při jižní hranici královéhradeckého kraje a je obklopena lesy a bažinami.