Charitativní koncert pro Eričku

Březnový koncert v sále Husova sboru v Pardubicích byl pro nás velkým zážitkem. Nezpívali jsme tentokrát jen pro posluchače v sále, ale hlavně pro malou, něžnou a křehkou Eričku Beranovou a její rodinu. Nápad vzešel od pardubického smíšeného sboru Continuo a jeho šikovné mladé sbormistryně Lucie Gregorovič Fárové a my jsme se k němu rádi připojili. Erička je pětiletá statečná bojovnice, která ochrnula po očkování, ale svůj osud nemá ona ani její rodina v úmyslu vzdát. Pravidelně se svou maminkou cvičí, jezdí do lázní a dělá pokroky – http://kruckyproericku.cz/. Léčba je samozřejmě nejen časově a energeticky, ale i finančně velmi náročná a my jsme rádi byli při tom, když mamince zástupkyně Continua mohly na koncertě předat šek s příspěvkem na úhradu Eriččiných lázní. Moc držíme palce, aby byly dalším krůčkem vpřed.

Pro nás byl koncert příležitostí zazpívat si před publikem poprvé i dvě nové skladby, které nás v posledním měsíci naprosto pohltily a staly se našimi Ohrenwurmy (v češtině nemáme pro tento stav, kdy se vám celý den vrací stále stejná melodie – v horším případě jen jedna její část – přesný výraz, ale Němci tomu výstižně říkají ušní červ). Měli jsme velkou radost, že naše nadšení sdíleli i posluchači a poslední skladbu Nearer my God to thee se sólem Václava Malého odměnili kromě potlesku i obdivným zvoláním BRAVOOO 🙂

Je jedním ze zadních představitelů zástavské hudební scény. Svou kariéru započal u místních božích muk, kde vedl pobožnosti za účasti až několika lidí. V průběhu tohoto slibného začátku se zhostil takových projektů jako například nácviku písně Mária, Mária…. nebo provedení jednohlasých loretánských litanií v úpravě "ne-unisono". Dosud sice nezískal žádnou cenu na mezinárodních prestižních soutěžích, avšak osobitost jeho hudebního projevu i svědomitost, se kterou k nácviku skladeb přistupuje, napovídá, že v budoucnosti ani žádnou nezíská. Václav Metoděj Uhlíř je již ve svém nezralém věku velkou nadějí zástavského hudebního života a jeho úspěchy již nyní přesahují hranice této osady.

Zástava = osada na pomezí katastrálních území Bohumilče a Újezdu u Sezemic, čítající 19 domů a 38 obyvatel. Osada leží při jižní hranici královéhradeckého kraje a je obklopena lesy a bažinami.