První adventní víkend

Advent na Hrádku u Nechanic vždy obléká místní zámek do slavnostního vánočního hávu. Letos jsme k vánoční atmosféře směli přispět svou troškou do mlýna i my – dvojkoncertem v sobotu 2. prosince 2017 ve Zlatém sále bývalého Harrachovského sídla. Na programu byly roráty starých českých mistrů, české koledy, ale i latinské předvánoční zpěvy a nejznámější vánoční melodie z anglicky mluvících zemí. A zahájení Adventu by pro nás nebylo úplné, kdybychom o první adventní neděli již tradičně nedoprovodili svým zpěvem rozsvěcení vánočního stromu v Lochenicích.

Je jedním ze zadních představitelů zástavské hudební scény. Svou kariéru započal u místních božích muk, kde vedl pobožnosti za účasti až několika lidí. V průběhu tohoto slibného začátku se zhostil takových projektů jako například nácviku písně Mária, Mária…. nebo provedení jednohlasých loretánských litanií v úpravě "ne-unisono". Dosud sice nezískal žádnou cenu na mezinárodních prestižních soutěžích, avšak osobitost jeho hudebního projevu i svědomitost, se kterou k nácviku skladeb přistupuje, napovídá, že v budoucnosti ani žádnou nezíská. Václav Metoděj Uhlíř je již ve svém nezralém věku velkou nadějí zástavského hudebního života a jeho úspěchy již nyní přesahují hranice této osady.

Zástava = osada na pomezí katastrálních území Bohumilče a Újezdu u Sezemic, čítající 19 domů a 38 obyvatel. Osada leží při jižní hranici královéhradeckého kraje a je obklopena lesy a bažinami.